« 1Kor 3:9 1 List do Koryntian 3:10 1Kor 3:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wedle łaski Bożej mnie danej, jako mądry budowniczy fundament założyłem, a inszy na (tem) buduje. Lecz każdy niech patrzy jako buduje.
2.WUJEK.1923Wedle łaski Bożéj, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a drugi na nim buduje; lecz każdy niech baczy, jako na nim buduje.
3.RAKOW.NTWedle onej łaski Bożej, która jest dana mnie, jako mądry budownik gruntem założył; a drugi przybuduje; a każdy niech patrzy jako przybuduje.
4.GDAŃSKA.1881Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budownik założyłem grunt, a drugi na nim buduje: wszakże każdy niechaj baczy, jako na nim buduje.
5.GDAŃSKA.2017Według łaski Boga, która została mi dana, jak mądry budowniczy położyłem fundament, a inny na nim buduje. Jednak każdy niech uważa, jak na nim buduje.
6.JACZEWSKIOdpowiednio do łaski, jaką otrzymałem od Boga, na podobieństwo biegłego budowniczego rozpocząłem między wami budowę; kto inny zaś dalej ją prowadzi. Ktokolwiek zaś dalej buduje, niech baczy, jak ma to czynić.
7.SYMONWedług łaski, która mi jest dana, ja, jako budowniczy roztropny, założyłem fundament, a drugi na nim buduje. Ale każdy niech patrzy, jako na nim buduje.
8.MARIAWICII ja według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a drugi na nim buduje. Lecz każdy niechaj patrzy, jako na nim buduje.
9.DĄBR.WUL.1973Według łaski, która mi jest dana, jako roztropny budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Lecz każdy niech baczy, jak na nim buduje.
10.DĄBR.GR.1961Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako roztropny budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Lecz każdy niech baczy, jak na nim buduje.
11.TYSIĄCL.WYD5Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje.
12.BRYTYJKAWedług łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje.
13.POZNAŃSKADzięki udzielonej mi przez Boga łasce położyłem fundament jako zręczny architekt, ale buduje ktoś inny. Niech każdy jednak patrzy na to, jak buduje.
14.WARSZ.PRASKAWedług danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Według łaski Boga, która została mi dana, założyłem fundament podobnie jak mądry budowniczy, lecz kto inny na nim buduje. Ale niech każdy uważa jak nadbudowuje.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWedług udzielonej mi przez Boga łaski, jako mądry mistrz budowlany, położyłem fundament. Inni na nim budują. I niech każdy uważa, jak buduje.
17.TOR.PRZ.2023Według łaski Bożej, która została mi dana, jako mądry mistrz budowlany założyłem fundament, a inny na nim buduje; a każdy niech uważa, jak na nim buduje.