« 1Kor 3:8 1 List do Koryntian 3:9 1Kor 3:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo Boży jesteśmy pomocnicy, Boża rola jesteście, Bożeście budowanie.
2.WUJEK.1923Albowiem jesteśmy pomocnikami Bożymi: rolą Bożą zoraną jesteście, budowaniem Bożem jesteście.
3.RAKOW.NTAbowiem Bożymi jesteśmy spółrobotnikami, Bożą uprawą rolną, Bożym budowaniem jesteście.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jesteśmy pomocnikami Bożymi, wy Bożą rolą, Bożym budynkiem jesteście.
5.GDAŃSKA.2017Jesteśmy bowiem współpracownikami Bożymi; wy jesteście Bożą rolą i Bożą budowlą.
6.JACZEWSKIMy jesteśmy współpracownikami Boga; wy zaś jesteście rolą Bożą, budynkiem Bożym.
7.SYMONMy bowiem jesteśmy pomocnikami Bożymi, a wy rolą Bożą, budowaniem Bożem.
8.MARIAWICIAlbowiem jesteśmy pomocnikami Bożymi, a wy rolą Bożą jesteście i budowaniem Bożem.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem jesteśmy pomocnikami Bożymi, a wy rolą uprawną Bożą i budowaniem Bożym.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem jesteśmy pomocnikami Bożymi, a wy uprawną rolą Bożą i budowaniem Bożym.
11.TYSIĄCL.WYD5My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś - uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą.
12.BRYTYJKAAlbowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy; wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście.
13.POZNAŃSKAJesteśmy bowiem współpracownikami Boga, a wy jesteście uprawną ziemią Bożą, budowlą Boga.
14.WARSZ.PRASKAMy bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś – uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż jesteśmy pomocnikami Boga; polem Boga, jesteście budowlą Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMy, jako należący do Boga, jesteśmy współpracownikami; a wy - Bożą rolą oraz Jego budowlą.
17.TOR.PRZ.Jesteśmy bowiem Bożymi współpracownikami, a wy Bożą rolą, Bożą budowlą jesteście.