« 1Kor 3:2 1 List do Koryntian 3:3 1Kor 3:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jeszcze cieleśni jesteście. Bo gdzie między wami zawiść, i rosterk, izali nie cieleśniście? i wedle człowieka chodzicie?
2.WUJEK.1923Albowiem gdyż między wami jest zazdrość i swar, azażeście nie cieleśni, i według człowieka chodzicie?
3.RAKOW.NTBo jeszcze cieleśni jesteście. Abowiem gdyż miedzy wami gorliwość i swar, i rosterki, azaż cieleśni nie jesteście, i według człowieka chodzicie?
4.GDAŃSKA.1881Gdyż jeszcze cielesnymi jesteście. Bo ponieważ między wami jest zazdrość i swary, i rozterki, azażeście nie cieleśni i według człowieka nie chodzicie?
5.GDAŃSKA.2017Gdyż jeszcze jesteście cieleśni. Skoro bowiem jest między wami zazdrość, kłótnie i podziały, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie na sposób ludzki?
6.JACZEWSKIGdy między wami jest zazdrość, i gdy dzielicie się na stronnictwa: - to czyż to nie jest dowodem, że cielesnymi jesteście i że Ducha Bożego w was nie ma?
7.SYMONBo skoro panuje między wami zawiść i waśń, to czyż nie jesteście cieleśni, i czyż nie postępujecie pospolitym obyczajem ludzkim?
8.MARIAWICIbo jeszcze i teraz jesteście cielesnymi. Albowiem jeśli między wami jest zawiść i swar, to czyż nie cieleśni jesteście i nie według człowieka postępujecie?
9.DĄBR.WUL.1973Skoro bowiem między wami zazdrość i niezgoda panuje, czyż nie jesteście cieleśni i czyż nie postępujecie według zasad czysto ludzkich?
10.DĄBR.GR.1961Skoro bowiem między wami zazdrość i niezgoda panuje, czyż nie jesteście cieleśni i czyż nie postępujecie według zasad czysto ludzkich?
11.TYSIĄCL.WYD5Ciągle przecież jeszcze jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku?
12.BRYTYJKAJeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie?
13.POZNAŃSKAponieważ ulegacie swoim ludzkim słabościom. Jeżeli bowiem panuje między wami zazdrość i niezgoda, to czy nie kierujecie się swoimi ludzkimi słabościami i czy nie postępujecie tylko po ludzku?
14.WARSZ.PRASKACiągle przecież jeszcze jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.bo wewnętrznie jesteście jeszcze cieleśni. Gdyż są wśród was: Zazdrość, kłótnia i podział. Czyż nie jesteście wewnętrznie cieleśni i żyjecie według cielesnego człowieka?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITgdyż pozostajecie cieleśni. Cóż, skoro jest wśród was zazdrość, dochodzi do kłótni, to czy nie jesteście cieleśni i nie postępujecie po ludzku?
17.TOR.PRZ.Jeszcze jesteście cieleśni. Skoro bowiem między wami jest zazdrość i spory, i podziały, to czyż nie jesteście cieleśni i czy nie postępujecie po ludzku?