« 1Kor 3:3 1 List do Koryntian 3:4 1Kor 3:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo gdy kto mówi: Ja wżdy jestem Pawłów. A drugi, ja Apollosów, nie cieleśnili jesteście?
2.WUJEK.1923Albowiem gdy kto mówi: Jam jest Pawłów, a drugi: Ja Apollów, azażeście nie ludźmi? Cóż tedy jest Apollo? a co Paweł?
3.RAKOW.NTAbowiem kiedy kto mówi: Jaciem jest Pawłów; a drugi: Ja Apollów; azaż cielesnymi nie jesteście?
4.GDAŃSKA.1881Albowiem gdy kto mówi: Jam jest Pawłowy, a drugi: Jam Apollosowy, azaż cielesnymi nie jesteście?
5.GDAŃSKA.2017Skoro ktoś mówi: Ja jestem Pawła, a inny: Ja Apollosa, to czyż nie jesteście cieleśni?
6.JACZEWSKIBo gdy jedni z was mienicie się być uczniami Pawła, drudzy Apolla: - to czyż inaczej postępujecie, jak ludzie czysto cielesni? Któż to jest bowiem Apollo albo Paweł?
7.SYMONBo gdy jeden mówi: Jam Pawłów, a drugi: Jam Apollów, czy nie ludźmi jesteście? Cóż tedy jest Apollo? albo co Paweł?
8.MARIAWICIGdy bowiem jeden z was mówi: Jam jest Pawłów, a drugi: A ja jestem Apollów, – to czyż nie jesteście w tem ludźmi?
9.DĄBR.WUL.1973Bo gdy jeden mówi: Ja jestem Pawła, a drugi: A ja Apollosa — czyż nie okazujecie się ludźmi tylko? Bo i czymże jest Apollos i czym Paweł?
10.DĄBR.GR.1961Bo gdy jeden mówi: Ja jestem Pawła, a drugi: A ja Apollosa – czyż nie okazujecie się ludźmi tylko? Bo kim jest Apollo czy Paweł?
11.TYSIĄCL.WYD5Skoro jeden mówi: Ja jestem Pawła, a drugi: Ja jestem Apollosa, to czyż nie postępujecie tylko po ludzku?
12.BRYTYJKAAlbowiem jeśli jeden mówi: Ja jestem Pawłowy, a drugi: Ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście?
13.POZNAŃSKASkoro bowiem ktoś mówi: "Ja należę do Pawła", a inny: "Ja do Apollosa", to czy nie okazujecie się tylko ludźmi?
14.WARSZ.PRASKASkoro jeden mówi: „Ja jestem Pawła”, a drugi: „Ja jestem Apollosa”, to czyż nie postępujecie tylko po ludzku?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo gdy ktoś mówi: Ja jestem Pawła, a drugi: Ja Apollosa, czyż nie jesteście wewnętrznie cieleśni?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedy jeden mówi: Ja należę do Pawła, drugi: Ja do Apollosa, to czy nie jesteście ludźmi?
17.TOR.PRZ.Skoro bowiem mówi ktoś: Ja właściwie jestem Pawła, a inny: Ja Apollosa, czyż nie jesteście cieleśni?