« 1Kor 8:13 1 List do Koryntian 9:1 1Kor 9:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574NIe jestem(li) Apostoł? nie jestem(li) wolny? Zali Christa Jesusa pana naszego nie widziałem? Azaście nie wy praca moja w Panu?
2.WUJEK.1923Nie jestem wolnym? nie jestem Apostołem? Izalim Chrystusa Jezusa, Pana naszego, nie widział? Izali wy nie jesteście robota moja w Panu?
3.RAKOW.NTIzali nie jestem Apostołem? izali nie jestem wolnym? izalim Jezusa Christusa Pana naszego nie widział? izali uczynkiem moim wy nie jesteście w Panu;
4.GDAŃSKA.1881Izalim nie jest Apostołem? Izalim nie jest wolnym? Izalim Jezusa Chrystusa, Pana naszego nie widział? Izali wy nie jesteście pracą moją w Panu?
5.GDAŃSKA.2017Czy nie jestem apostołem? Czy nie jestem wolny? Czy nie widziałem Jezusa Chrystusa, naszego Pana? Czy wy nie jesteście moim dziełem w Panu?
6.JACZEWSKICzym ja niewolnik? Czym ja nie Apostoł? Czym ja nie widział Pana naszego Jezusa Chrystusa? Czyż wy nie przezemnie nawróceni jesteście do Pana?
7.SYMONNie jestemże wolnym? Nie jestemże Apostołem? Czym Chrystusa Jezusa, Pana naszego, nie widział? Czy wy nie jesteście robota moja w Panu?
8.MARIAWICIIzali nie jestem wolnym? Izali nie jestem Apostołem? Izalim Chrystusa Jezusa, Pana naszego, nie widział? Izali wy nie jesteście budowaniem mojem w Panu?
9.DĄBR.WUL.1973Nie jestemże wolnym? Nie jestemże Apostołem? Czyż Chrystusa Jezusa Pana naszego nie widziałem? Czyż wy nie jesteście dziełem moim w Panu?
10.DĄBR.GR.1961Czy nie jestem wolny? Nie jestemże Apostołem? Czyż Jezusa Pana naszego nie widziałem? A wy, czy nie jesteście dziełem moim w Panu?
11.TYSIĄCL.WYD5Czyż nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czyż nie widziałem Jezusa, Pana naszego? Czyż nie jesteście moim dziełem w Panu?
12.BRYTYJKACzy nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Jezusa, Pana naszego? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu?
13.POZNAŃSKACzy nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Jezusa, Pana naszego? Czy wy nie jesteście moim dziełem w Panu?
14.WARSZ.PRASKACzyż nie jestem wolny? Czyż nie jestem apostołem? Czyż nie widziałem Jezusa, Pana mojego? Czyż nie jesteście moim dziełem w Panu?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie jestem apostołem? Nie jestem wolny? Czy nie ujrzałem Jezusa, naszego Pana? A wy nie jesteście moim wynikiem dzieła w Panu?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Jezusa, naszego Pana? Czy wy nie jesteście moim dziełem w Panu?
17.TOR.PRZ.Czy nie jestem apostołem? Czy nie jestem wolny? Czy nie widziałem Jezusa Chrystusa, Pana naszego? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu?