« 1Kor 9:5 1 List do Koryntian 9:6 1Kor 9:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Albo jeden ja i Barnaba niemamy władze tego działać?
2.WUJEK.1923Czyli ja sam i Barnabasz nie mamy wolności tego czynić?
3.RAKOW.NTAbo ja sam tylko i Barnabasz nie mamy zwierzchności nie robić?
4.GDAŃSKA.1881Izali ja tylko i Barnabasz nie mamy wolności, abyśmy nie pracowali?
5.GDAŃSKA.2017Czy tylko ja i Barnaba nie mamy prawa nie pracować?
6.JACZEWSKIBo czyżbyśmy tylko ja i Barnabas tego prawa pozbawieni być mieli?
7.SYMONCzy tylko mnie i Barnabie nie wolno tego czynić?
8.MARIAWICICzy ja tylko z Barnabą nie mamy mocy tego czynić?
9.DĄBR.WUL.1973Czy tylko mnie i Barnabie nie wolno tego czynić?
10.DĄBR.GR.1961Czy tylko mnie i Barnabie nie wolno nie pracować?
11.TYSIĄCL.WYD5Czy tylko mnie samemu i Barnabie nie wolno nie zarobkować?
12.BRYTYJKACzy tylko ja i Barnabasz nie mamy prawa nie pracować?
13.POZNAŃSKACzy tylko mnie i Barnabie nie wolno zwalniać się od pracy ręcznej?
14.WARSZ.PRASKACzy tylko mnie samemu i Barnabie nie wolno nie zarobkować?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy tylko ja jeden i Barnabasz nie mamy wolności, by się nie trudzić?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy tylko ja i Barnaba nie mamy prawa nie pracować?
17.TOR.PRZ.Czy ja jeden i Barnaba nie mamy prawa nie pracować?