« 2Kor 10:18 2 List do Koryntian 11:1 2Kor 11:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574AByście ścierpieli na chwilę głupstwu memu, ale i cierpicie mi.
2.WUJEK.1923Daj Boże, abyście mało co wytrwali głupstwu memu; ale i znaszajcie mię!
3.RAKOW.NTObyżeście znosili mało co mój nierozum; ale też znaszacie mię.
4.GDAŃSKA.1881Obyście chcieli na chwilę znosić głupstwo moje! ale i znaszajcie mię.
5.GDAŃSKA.2017O, gdybyście mogli trochę znieść moje głupstwo! Doprawdy znoście mnie.
6.JACZEWSKIPrzebaczcie głupstwu mojemu i miejcie dlań wyrozumiałość,
7.SYMONObyście znieśli odrobinę niedorzeczności z mej strony: ale i mnie też znieście!
8.MARIAWICIDaj Boże, abyście cokolwiek cierpliwymi byli na ten nierozum mój; i w rzeczy samej znosicie mię.
9.DĄBR.WUL.1973Obyście znieść mogli nieco szaleństwa z mej strony. Zechciejcie znieść i mnie.
10.DĄBR.GR.1961Obyście znieść mogli nieco szaleństwa z mej strony! Zechciejcie znieść i mnie!
11.TYSIĄCL.WYD5O, gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mojej strony! Ależ tak, wy i mnie zniesiecie.
12.BRYTYJKAObyście umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony. W samej też rzeczy znosicie.
13.POZNAŃSKAO, gdybyście znieśli trochę szaleństwa z mej strony! Przecież wy i mnie znosicie.
14.WARSZ.PRASKAO, gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mej strony! Ależ tak, wy i mnie zniesiecie!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Obyście znieśli cierpliwie tak niewiele mojej lekkomyślności, ale i mnie wytrzymujcie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITO, gdybyście mogli znieść odrobinę szaleństwa z mojej strony! Właściwie znosicie.
17.TOR.PRZ.Obyście mogli znosić odrobinę mojej głupoty! Ale znoście także i mnie.