« 2Kor 11:1 2 List do Koryntian 11:2 2Kor 11:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo miłuję was Boską miłością, bo zmówiłem was za jednego męża dziewicę czystą wydać Christusowi.
2.WUJEK.1923Albowiem was gorąco miłuję gorącą miłością Bożą; bom was poślubił czystą panną stawić jednemu mężowi Chrystusowi.
3.RAKOW.NTAbowiem gorliwym jest ku wam gorliwością Bożą; bom was poślubił jednemu mężowi panną czystą wystawić, Christusowi.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem gorliwym jestem ku wam gorliwością Bożą; bom was przygotował, abym was stawił czystą panną jednemu mężowi Chrystusowi.
5.GDAŃSKA.2017Jestem bowiem zazdrosny o was Bożą zazdrością; zaślubiłem was bowiem jednemu mężowi, aby przedstawić was Chrystusowi jako czystą dziewicę.
6.JACZEWSKIbo ja was bardzo a bardzo miłuję; bo ja was oddałem Chrystusowi, jako oblubieńcowi czystą dziewicę.
7.SYMONAlbowiem zawistny jestem o was zawiścią z Boga: bom was zaręczył mężowi jednemu, abym was stawił panną czystą Chrystusowi.
8.MARIAWICIBoć was miłuję zawistną miłością Bożą. Albowiem poślubiłem was stawić jako czystą dziewicę jednemu Mężowi Chrystusowi.
9.DĄBR.WUL.1973Ubiegam się bowiem o was z gorliwością, która z Boga jest, bo poślubiłem was jednemu mężowi, aby was okazać czystą dziewicą Chrystusowi.
10.DĄBR.GR.1961Ubiegam się bowiem o was z gorliwością, która z Boga jest, bo poślubiłem was jednemu mężowi, aby was okazać czystą dziewicą Chrystusowi.
11.TYSIĄCL.WYD5Jestem bowiem o was zazdrosny Boską zazdrością. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę.
12.BRYTYJKAZabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą; albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą,
13.POZNAŃSKAJestem o was zazdrosny zazdrością Boga. Zaślubiłem was bowiem z jednym Mężem i pragnę was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę.
14.WARSZ.PRASKAJestem bowiem o was zazdrosny Boską zazdrością. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ jestem zazdrosny o was zazdrością Boga; bo przygotowałem was dla jednego męża, aby postawić przy Chrystusie jako dziewicę bez skazy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie przeczę, jestem o was zazdrosny - Bożą zazdrością. Poślubiłem was bowiem z jednym mężem, aby postawić przed Chrystusem czystą dziewicę.
17.TOR.PRZ.Albowiem zazdrosny jestem o was zazdrością Bożą; bo zaręczyłem was z jednym mężem, aby postawić przy Chrystusie czystą dziewicę.