« 2Kor 11:2 2 List do Koryntian 11:3 2Kor 11:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz boję się, jako wąż Jewę zdradził wchytrości swej aby tak nie skaziły się dumy wasze, od prostoty, która w Christusa.
2.WUJEK.1923Lecz się boję, by jako wąż oszukał Ewę chytrością swą, nie były także skażone zmysły wasze i nie odpadły od prostoty, która jest w Chrystusie.
3.RAKOW.NTLecz się boję, by snadź jako on wąż Ewę oszukał chytrością swoją, także skażone nie były umysły wasze, od prostoty onej przeciw Christusowi.
4.GDAŃSKA.1881Lecz boję się, by snać jako wąż oszukał Ewę chytrością swoją, tak też skażone myśli wasze nie odpadły od prostoty onej, która jest w Chrystusie.
5.GDAŃSKA.2017Lecz boję się, by czasem, tak jak wąż swoją przebiegłością oszukał Ewę, tak też wasze umysły nie zostały skażone i nie odstąpiły od prostoty, która jest w Chrystusie.
6.JACZEWSKIObawiam się, by on wąż zdradziecki nie uwiódł was jak Ewę; by dusza wasza nie uległa zepsuciu; byście nie utracili tej prostoty, w jakiej sobie Chrystus podoba.
7.SYMONAle się boję, aby, jak wąż oszukał Ewę chytrością swoją, tak i serca wasze nie zostały skażone i nie odpadły od tej szczerości, którą winne są Chrystusowi.
8.MARIAWICIAle się obawiam, aby jako wąż zwiódł Ewę chytrością swą, tak żeby nie skaziły się myśli wasze i żeby nie odpadły od tej prostoty, która jest w Chrystusie.
9.DĄBR.WUL.1973A obawiam się, aby jak Ewa była oszukana chytrością przez węża, tak i serca wasze nie były skażone i nie odpadły od prostoty, która jest w Chrystusie.
10.DĄBR.GR.1961A obawiam się, by tak jak Ewa była oszukana chytrością węża, serca wasze nie były skażone i nie odpadły od prostoty i czystości wobec Chrystusa.
11.TYSIĄCL.WYD5Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż zwiódł Ewę.
12.BRYTYJKAObawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi.
13.POZNAŃSKAObawiam się jednak, aby wasze umysły nie zostały skażone i nie utraciły prostoty oraz czystości wobec Chrystusa, podobnie jak przydarzyło się to Ewie, która została oszukana chytrością węża.
14.WARSZ.PRASKAObawiam się jednak ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty [i czystości] wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale boję się, aby jakoś, tak jak wąż w jego podstępności oszukał Ewę, nie zostały skażone wasze zamiary, z dala od prostoty względem Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITObawiam się jednak, czy w jakiś sposób - podobnie jak wąż zwiódł Ewę swoją przebiegłością - wasze myśli nie zostały skażone i odwiedzione od szczerości i czystości względem Chrystusa.
17.TOR.PRZ.Boję się jednak, by w jakiś sposób, tak jak wąż zwiódł Ewę swoją przebiegłością, tak też wasze myśli nie zostały skażone, odpadając od prostoty w Chrystusie.