« 2Kor 11:24 2 List do Koryntian 11:25 2Kor 11:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Trzykroć uchostano mię. Jeden kroć ukamionowanem. Trzy kroć utonąłem był. Noc i dzień wgłębokości byłem.
2.WUJEK.1923Trzykroć byłem bit rózgami, razem był ukamionowan, trzykrociem się z okrętem rozbił, przez dzień i przez noc byłem w głębi morskiéj:
3.RAKOW.NTTrzykroć byłem bit rózgami; razem był ukamionowan; trzykrociem był w rozbiciu okrętu, noc i dzień w głębokości morza byłem.
4.GDAŃSKA.1881Trzykrociem był bity rózgami; razem był kamionowany; trzykroć się ze mną okręt rozbił, dzień i noc byłem w głębokości morskiej;
5.GDAŃSKA.2017Trzy razy byłem bity rózgami, raz kamienowany, trzy razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej.
6.JACZEWSKItrzy razy ćwiczono mnie rózgami, raz byłem kamienowany, trzy razy rozbił się ze mną statek na morzu, przez dzień i noc walczyłem o życie śród morza.
7.SYMONTrzykroć byłem smagany rózgami, raz byłem kamionowany, trzykroć doznałem rozbicia się okrętu: cały dzień i noc całą byłem na głębi morskiej:
8.MARIAWICITrzykroć mię rózgami sieczono; raz mię ukamienowano; trzy razy tonąłem w morzu, przez noc i przez dzień byłem na głębiach morskich;
9.DĄBR.WUL.1973Trzykrotnie byłem smagany rózgami, raz byłem kamienowany, trzy razy przeżyłem rozbicie się okrętu, dniem i nocą byłem na głębi morskiej.
10.DĄBR.GR.1961Trzykrotnie byłem smagany rózgami, raz byłem kamienowany, trzy razy przeżyłem rozbicie okrętu, dniem i nocą byłem na głębi morskiej.
11.TYSIĄCL.WYD5Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej.
12.BRYTYJKATrzy razy byłem chłostany, raz ukamienowany, trzy razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej.
13.POZNAŃSKATrzy razy bito mnie rózgami, raz kamienowano, trzy razy przeżyłem rozbicie okrętu i (jako rozbitek) całą dobę spędziłem na głębinie morskiej.
14.WARSZ.PRASKATrzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, trzykroć byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Trzykrotnie zostałem obity rózgami, raz zostałem ukamienowany, trzykrotnie przeżyłem rozbicie okrętu na morzu, dzień i noc przetrwałem na głębi morza.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITtrzy razy byłem chłostany, raz ukamienowany, trzy razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem na pełnym morzu.
17.TOR.PRZ.Trzy razy byłem bity rózgami, raz zostałem ukamienowany, trzykrotnie rozbił się ze mną okręt, dzień i noc przeżyłem w głębinie morskiej,