« 2Kor 12:10 2 List do Koryntian 12:11 2Kor 12:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(12:14) Zostałem nierozumnym chwaląc się. Wyście mię przymusili. Bo ja miałem być od was zalecan. Bo niczem pośledniejszy nie byłem niż barzo wielcy Apostołowie. Choć też nic jestem.
2.WUJEK.1923Stałem się głupim, wyście mię przymusili. Bom ja od was miał być zalecon; albowiem w niczemem nie był podlejszy niźli oni, którzy są, bardzo wielcy Apostołowie, chociażem nic nie jest.
3.RAKOW.NTSstałem się bezrozumnym przechwalając się; Wyście mię przymusili. Bomci ja miał od was być zalecon; abowiem niwczymem nie był podlejszym onych naprzedniejszych Apostołów, chociażem też nic nie jest.
4.GDAŃSKA.1881Stałem się głupim, chlubiąc się; wyście mię do tego przymusili. Bom ja od was miał być chwalony, ponieważem nie był podlejszym, niżeli oni bardzo wielcy Apostołowie, chociażem nic nie jest.
5.GDAŃSKA.2017Stałem się głupi, chlubiąc się; wy mnie do tego zmusiliście. Ja bowiem przez was powinienem być polecany, ponieważ nie byłem mniejszy niż ci wielcy apostołowie, chociaż jestem niczym.
6.JACZEWSKITę mowę moją o sobie za głupstwo mi poczytacie; ale samiście mnie do tego zmusili, abym się chwalił: gdyż do was to należało wyliczać zalety moje. Ja w niczem nie jestem mniejszy od najpierwszych Apostołów, chociaż tego godzien nie jestem.
7.SYMONStałem się bezrozumnym, wyście mię do tego przymusili: boć to rzecz wasza wychwalać mię, w niczem bowiem nie ustępowałem tym, którzy są apostołami bardzo wielkimi, choć jestem niczem.
8.MARIAWICIStałem się niemądrym, ale wyście mię do tego przymusili. Bom ja raczej od was powinien być chwalony, bo w niczem nie okazałem się mniejszym od onych największych Apostołów, aczkolwiek niczem jestem.
9.DĄBR.WUL.1973Stałem się bezrozumny, a wyście mię do tego przymusili. Bo wyście winni mię wychwalać, w niczym bowiem nie ustępowałem tym, którzy są bardzo wielkimi Apostołami, chociaż jestem niczym.
10.DĄBR.GR.1961Stałem się bezrozumnym, a wyście mnie do tego przymusili. Bo winniście mnie wychwalać, w niczym bowiem nie ustępowałem tym, którzy są bardzo wielkimi Apostołami, chociaż jestem niczym.
11.TYSIĄCL.WYD5Oszalałem, a wy mnie do tego zmusiliście! To wy powinniście wyrażać mi uznanie. W niczym przecież nie byłem mniejszy od wielkich apostołów, chociaż jestem niczym.
12.BRYTYJKAStałem się głupi; wyście mnie do tego zmusili. Wyście bowiem powinni byli mnie polecić. Bo w niczym nie ustępowałem owym arcyapostołom, chociaż jestem niczym.
13.POZNAŃSKAOszalałem, ale wy zmusiliście mnie do tego. To wy powinniście byli mnie polecić. W niczym bowiem nie ustępowałem największym apostołom, chociaż jestem niczym.
14.WARSZ.PRASKAOszalałem, a wyście mnie do tego zmusili! To wy powinniście wyrażać mi uznanie. W niczym przecież nie byłem mniejszy od „wielkich apostołów”, chociaż jestem niczym.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Chlubiąc się stałem się nierozsądny; wyście mnie do tego zmusili, ponieważ ja powinienem być przez was polecany. Gdyż jeśli i jestem niczym, nie pozostawałem wielce w tyle od apostołów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITStałem się nierozumny. Wy mnie do tego zmusiliście. Tymczasem powinniście być tymi, którzy mnie polecają. Ja przecież pod żadnym względem nie ustępowałem tym arcyapostołom, chociaż jestem niczym.
17.TOR.PRZ.Stałem się głupi, chlubiąc się; wy mnie do tego zmusiliście. Ja bowiem powinienem być przez was polecany, bo w niczym nie ustępowałem owym bardzo wielkim apostołom, chociaż jestem niczym.