« 2Kor 8:24 2 List do Koryntian 9:1 2Kor 9:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574BO przedsię o służbie która na święte za zbytek u mnie jest pisać wam.
2.WUJEK.1923Bo o posłudze, która się dzieje przeciw świętym, nie potrzebna mi jest pisać do was.
3.RAKOW.NTAbowiemci o posługowaniu które się dzieje przeciw świętym, nie potrzebna mi jest pisać wam.
4.GDAŃSKA.1881Lecz o usłudze, która się dzieje świętym, niepotrzebna mi jest wam pisać.
5.GDAŃSKA.2017Lecz o posłudze na rzecz świętych nie ma potrzeby, abym wam pisał.
6.JACZEWSKIZa zbyteczną rzecz uważam pisać wam o potrzebie jałmużny dla świętych.
7.SYMONBo o posłudze, która się czyni dla świętych, zbyteczna mi jest pisać do was.
8.MARIAWICIAlbowiem o wspomaganiu świętych wydaje mi się rzeczą próżną, abym miał do was pisać,
9.DĄBR.WUL.1973O posłudze bowiem, która dokonywa się na rzecz świętych, zbyteczne byłoby mi pisać do was.
10.DĄBR.GR.1961O posłudze bowiem, która dokonywa się na rzecz świętych, zbyteczne byłoby mi pisać do was.
11.TYSIĄCL.WYD5O posłudze zaś, którą się pełni dla świętych, nie potrzebuję wam pisać.
12.BRYTYJKAZbyteczną zaś jest rzeczą, bym do was pisał o dziele miłosierdzia dla świętych.
13.POZNAŃSKAUważam za zbyteczne pisać wam o posłudze na rzecz świętych.
14.WARSZ.PRASKAO posłudze zaś, którą się pełni dla świętych, nie potrzebuję wam pisać.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo odnośnie służby względem świętych, szczególne jest mi do was pisanie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITO posłudze na rzecz świętych właściwie nie trzeba wam pisać.
17.TOR.PRZ.Lecz o służbie dla świętych nie muszę wam zbyt dużo pisać.