« Gal 3:11 List do Galatów 3:12 Gal 3:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz zakon nie jest z wiary, ale: Któryby je człowiek uczynił żyć będzie wnich.
2.WUJEK.1923A zakon nie jest z wiary; ale któryby je czynił, w nich żyć będzie.
3.RAKOW.NTA Zakon nie jest z wiary; ale któryby je czynił człowiek, żyć będzie w nich.
4.GDAŃSKA.1881Ale zakon nie jestci z wiary; lecz "człowiek, który by je czynił, żyć będzie przez nie".
5.GDAŃSKA.2017Prawo zaś nie jest z wiary, lecz: Człowiek, który je wypełnia, przez nie będzie żył.
6.JACZEWSKIPrawo jest odrębnem od wiary: ktoby jednak prawo wypełnił, ten miałby życie.
7.SYMONZakon zaś nie mówi o wierze, ale powiada: Kto pełni te przykazania, żyć w nich będzie.
8.DĄBR.WUL.1973Zakon zaś nie jest z wiary, ale (powiada): Kto będzie je (tj. nakazy) wypełniał, ten w nich żyć będzie.
9.DĄBR.GR.1961Zakon zaś nie jest z wiary, ale (powiada): Kto będzie je (tj. nakazy) wypełniał, ten w nich żyć będzie.
10.TYSIĄCL.WYD5Prawo zaś nie uwzględnia wiary, lecz mówi: Kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie.
11.BRYTYJKAZakon zaś nie jest z wiary, ale: Kto go wypełni, przezeń żyć będzie.
12.POZNAŃSKAPrawo nie uwzględnia wiary, lecz powiada: "Kto wypełnia przepisy Prawa, żyć będzie dzięki nim".
13.WARSZ.PRASKATymczasem Prawo nie opiera się na wierze, skoro [jest w nim powiedziane, że] kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie.
14.KALETAAle zakon nie jest z wiary, lecz: [Który] czyniłby je, żyć_będzie przez nie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Prawo Przykazań nie jest z wiary, lecz człowiek, który by je uczynił, w nich będzie żył.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTymczasem w Prawie nie chodzi o wiarę. Raczej żyć będzie ten, kto przestrzega przykazań.
17.TOR.NOWE.PRZ.Lecz Prawo nie jest z wiary, lecz człowiek, który je wykonał, będzie żyć przez nie.