« Gal 4:24 List do Galatów 4:25 Gal 4:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Syna góra jest w Arabij, rzędem ztą leżąc która teraz Jeruzalem, a niewolna jest dziećmi swemi.
2.WUJEK.1923Albowiem Synai jest góra w Arabiéj: przyrównywa się do tego, które teraz jest Jeruzalem, i w niewoléj jest z synami swymi.
3.RAKOW.NTAgar bowiem Synayska góra jest w Arabiey; a stosuje się z tym teraźniejszym Jeruzalem, a służy z dziatkami swymi.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem Agar jest góra Synaj w Arabii, a stosuje się do niej teraźniejsze Jeruzalem; bo jest w niewoli z dziatkami swojemi.
5.GDAŃSKA.2017Hagar bowiem to góra Synaj w Arabii, a odpowiada ona dzisiejszemu Jeruzalem, bo jest ono w niewoli wraz ze swoimi dziećmi.
6.JACZEWSKI(Synai bowiem jest górą w Arabii i wyobraża Jerozolimę, stolicę narodu pod prawem żyjącego),
7.SYMONbo Synaj jest górą w Arabji, a ma łączność z teraźniejszem Jeruzalem, będącem w niewoli z synami swymi.
8.DĄBR.WUL.1973Bo Synaj jest górą w Arabii i ma łączność z teraźniejszym Jeruzalem będącym w niewoli z synami swymi.
9.DĄBR.GR.1961Bo Synaj jest górą w Arabii i ma łączność z teraźniejszym Jeruzalem, będącym w niewoli z synami swymi.
10.TYSIĄCL.WYD5Synaj jest to góra w Arabii, a odpowiednikiem jej jest obecne Jeruzalem. Ono bowiem wraz ze swoimi dziećmi trwa w niewoli.
11.BRYTYJKAHagar jest to góra Synaj w Arabii; odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi.
12.POZNAŃSKASymbolizuje ona górę Synaj, która znajduje się w Arabii. Obecnie zaś Hagar wyobraża Jeruzalem, ponieważ jest ono w niewoli ze swoimi dziećmi.
13.WARSZ.PRASKASynaj – to góra w Arabii; jej odpowiednikiem jest dzisiejsza Jerozolima, pozostająca razem ze swymi dziećmi w niewoli.
14.KALETAAlbowiem Synaj górą jest, będącą w Arabii, odpowiada zaś teraźniejszemu Jeruzalem; jest_w_niewoli bowiem z dziatkami swoimi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Hagar jest górą Synaj w Arabii, a odpowiada teraźniejszej Jerozolimie, bo jest w niewoli z jej dziećmi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITHagar jest obrazem góry Synaj w Arabii i odpowiada teraźniejszej Jerozolimie, która wraz ze swoimi dziećmi wciąż spełnia powinności niewolnicy.
17.TOR.NOWE.PRZ.Hagar bowiem jest to góra Synaj w Arabii, a odpowiada dzisiejszej Jerozolimie; bo jest w niewoli ze swoimi dziećmi.