« Gal 6:11 List do Galatów 6:12 Gal 6:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:14) Którzykolwiek chcą podobać się wciele, ci was przymuszają obrzezować się, aby tylko krzyżem Christusowym nie prześladowani.
2.WUJEK.1923Albowiem którzykolwiek chcą się podobać w ciele, ci was przymuszają obrzezować się, tylko aby krzyża Chrystusowego prześladowania nie cierpieli.
3.RAKOW.NTKtórzykolwiek chcą się z oblicza zalecić w ciele, ci przymuszają was obrzezować się, tylko aby krzyżem Christusowym prześladowani nie byli.
4.GDAŃSKA.1881Którzykolwiek chcą być pozorni według ciała, ci was przymuszają, abyście się obrzezali, tylko aby dla krzyża Chrystusowego prześladowania nie cierpieli.
5.GDAŃSKA.2017Ci wszyscy, którzy chcą się podobać według ciała, przymuszają was do obrzezania, aby tylko nie cierpieć prześladowania z powodu krzyża Chrystusa.
6.JACZEWSKICi, co się pragną żydom przypodobać i uniknąć tym sposobem prześladowania dla imienia Chrystusowego, - ci to tylko każą się wam obrzezywać.
7.SYMONCi, którzy chcą się podobać wedle ciała, po to tylko zmuszają was do obrzezania, iżby dla krzyża Chrystusowego nie cierpieli prześladowania.
8.DĄBR.WUL.1973Ci, którzy chcą się przypodobać według ciała, zmuszają was do obrzezania, byleby tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego.
9.DĄBR.GR.1961Ci, którzy chcą się przypodobać według ciała, zmuszają was do obrzezania, byleby tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego.
10.TYSIĄCL.WYD5O ludzkie względy ubiegają się ci wszyscy, którzy was zmuszają do obrzezania; chcą mianowicie uniknąć prześladowania z powodu krzyża Chrystusowego.
11.BRYTYJKACi wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego.
12.POZNAŃSKACi, którzy pragną przypodobać się ludziom, zmuszają was do obrzezania po to, aby nie cierpieć prześladowania z powodu krzyża Chrystusa.
13.WARSZ.PRASKA[Jeszcze raz powtarzam:] o ludzkie względy jedynie zabiegają ci, którzy pragną was nakłonić do obrzezania. Ostatecznie zaś chodzi im o to, żeby uniknąć prześladowań z powodu krzyża Chrystusowego.
14.KALETAKtórzykolwiek chcą być_pozorni według ciała, ci przymuszają was, [abyście] się_obrzezali, tylko aby [dla] krzyża Chrystusowego nie cierpieli_prześladowania.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ci, którzy pragną się podobać w cielesnej naturze, zmuszają was, abyście dawali się obrzezać; by przypadkiem nie byli prześladowani z powodu krzyża Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTo ci wszyscy, którzy chcą wywrzeć na was wrażenie obnosząc się ze swym ciałem, nakłaniają was, abyście dali się obrzezać. Czynią to tylko po to, żeby uniknąć prześladowania z powodu krzyża Chrystusa.
17.TOR.NOWE.PRZ.Ci wszyscy, którzy chcą się podobać w ciele, ci zmuszają was, abyście byli obrzezani jedynie po to, aby nie byli prześladowani z powodu krzyża Chrystusa.