« Gal 6:13 List do Galatów 6:14 Gal 6:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:16) Lecz mnie niech niebędzie chłuby, chyba wkrzyżu pana naszego Jesusa Christa. Przez który mi świat ukrzyżowan, a ja światu.
2.WUJEK.1923A ja, nie daj Boże! abym się chlubić miał, jedno w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego mnie świat jest ukrzyżowan, a ja światu.
3.RAKOW.NTA co się mnie tknie, niech to nie będzie, żebym się chłubić miał, jedno w onym krzyżu Pana naszego Jezusa Christusa; przez który krzyż mnie świat jest ukrzyżowan, a ja światu.
4.GDAŃSKA.1881Ale ja, nie daj Boże, abym się miał chlubić, tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego mi jest świat ukrzyżowany, a ja światu.
5.GDAŃSKA.2017Co do mnie, nie daj Boże, abym się miał chlubić z czegoś innego, jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.
6.JACZEWSKICo do mnie, - to szukam ja chwały tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Z tej przyczyny świat dla mnie jest obumarły jako i ja dla świata.
7.SYMONAle co do mnie, nie daj Boże, abym się miał chlubić z czego innego, krom krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez który mnie świat jest ukrzyżowan, a ja światu.
8.DĄBR.WUL.1973Ale co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jeno z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja światu.
9.DĄBR.GR.1961Ale co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja światu.
10.TYSIĄCL.WYD5Co do mnie, to nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.
11.BRYTYJKACo zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się, chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata.
12.POZNAŃSKAJa natomiast chcę jedynie chlubić się krzyżem naszego Pana, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata.
13.WARSZ.PRASKALecz ja nie pragnę się chlubić niczym poza krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na Jego krzyżu świat został ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.
14.KALETAJa zaś, nie może_być, [abym] się_chlubił, tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego mi świat jest_ukrzyżowany, a_ja światu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A mnie, oby się nie zdarzyło chlubić, chyba, że w krzyżu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCo do mnie zaś, nie będę się czymkolwiek szczycił, chyba że krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa, na którym świat został dla mnie ukrzyżowany - a ja dla świata.
17.TOR.NOWE.PRZ.Co do mnie natomiast, oby się tak nie stało, abym się chlubił, chyba tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata.