« Efe 2:2 List do Efezjan 2:3 Efe 2:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Miedzy któremi i my wszytcy obieraliśmy się niekiedy wżądzach ciała naszego, czyniąc wole ciała i myśli, i byliśmy dzieci zprzyrodzenia gniewu, jako i drudzy.
2.WUJEK.1923Między którymi i my wszyscy obcowaliśmy niekiedy w pożądliwościach ciała naszego, czyniąc wolą ciała i myśli, i byliśmy z przyrodzenia synmi gniewu jako i drudzy.
3.RAKOW.NTMiędzy którymi i my wszyscy obcowaliśmy niekiedy, w pożądliwościach ciała naszego, czyniąc chcenia ciała i myśli; i byliśmy dziećmi gniewu z przyrodzenia, jako i drudzy.
4.GDAŃSKA.1881Między którymi i my wszyscy obcowaliśmy niekiedy w pożądliwościach ciała naszego, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z przyrodzenia dziećmi gniewu, jako i drudzy.
5.GDAŃSKA.2017Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni.
6.JACZEWSKITemu wpływowi i my niegdyś ulegaliśmy, idąc za popędami ciała naszego i jego pożądań, i byliśmy, jako i wszyscy inni, synami gniewu:
7.SYMONmiędzy którymi i my wszyscy chodziliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, czyniąc to, co się podobało ciału i złym pomysłom, i byliśmy z przyrodzenia synami gniewu, jak i drudzy:
8.MARIAWICImiędzy którymi i my wszyscy obcowaliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, pełniąc żądze ciała i myśli naszych, i byliśmy z natury synami gniewu, jako i drudzy.
9.DĄBR.WUL.1973Pośród nich niegdyś i my pędziliśmy życie w pożądliwościach ciała naszego, czyniąc to, co się podobało ciału i złym myślom. I byliśmy z natury synami gniewu jako i inni.
10.DĄBR.GR.1961Pośród nich niegdyś i my pędziliśmy życie w pożądliwościach naszego ciała czyniąc to, co się podobało ciału i złym myślom. I byliśmy z natury synami gniewu, jak i inni.
11.TYSIĄCL.WYD5Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni.
12.BRYTYJKAWśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni;
13.POZNAŃSKADawniej i myśmy wszyscy na równi z nimi żyli w pożądliwościach cielesnych, spełniając zachcianki ciała i zdrożnych myśli. I podobnie jak inni bylibyśmy z natury zasługującymi na gniew,
14.WARSZ.PRASKAZresztą, podobnie jak oni, my wszyscy żyliśmy według pożądliwości naszego ciała, ulegając jego skłonnościom i godząc się na zdrożne myśli. I byliśmy pokoleniem z natury zasługującym na gniew [Boży], podobnie jak wszyscy inni.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wśród nich i my wszyscy niegdyś byliśmy, chodząc w pożądaniach naszej cielesnej natury, czyniąc wolę ciała wewnętrznego i umysłu, oraz byliśmy z natury dziećmi zapalczywości, tak, jak i pozostali.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDo takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami żądze ciała, jego pragnienia i pomysły - byliśmy z natury warci gniewu, zupełnie tak, jak pozostali.
17.TOR.PRZ.Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc wolę ciała i myśli, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i pozostali;