« Efe 3:11 List do Efezjan 3:12 Efe 3:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wktórem mamy bezpieczeństwo i przystęp w ufaniu przez wiarę jego.
2.WUJEK.1923W którym mamy bezpieczność i przystęp z ufaniem, przez wiarę jego.
3.RAKOW.NTW którym mamy beśpieczność i przystęp z ufaniem, przez wiarę jego.
4.GDAŃSKA.1881W którym mamy bezpieczność i przystęp z ufnością przez wiarę jego,
5.GDAŃSKA.2017W nim mamy śmiałość i przystęp z ufnością przez wiarę jego.
6.JACZEWSKIw którym pokładamy naszą nadzieję i przez którego, wierząc weń, mamy przystęp do Ojca.
7.SYMONw którym mamy ufność i śmiały przystęp przez wiarę w niego:
8.MARIAWICIw Którym mamy ufność i przystęp śmielszy przez wiarę Jego.
9.DĄBR.WUL.1973W nim przez wiarę mamy ufność i śmiały przystęp (do Boga).
10.DĄBR.GR.1961W nim, przez wiarę w niego, mamy ufność i śmiały przystęp (do Boga).
11.TYSIĄCL.WYD5W Nim mamy śmiały przystęp [do Ojca] z ufnością, przez wiarę w Niego.
12.BRYTYJKAW którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego.
13.POZNAŃSKAW Nim i dzięki wierze w Niego możemy śmiało i z ufnością dojść (do Ojca).
14.WARSZ.PRASKAW zjednoczeniu z Nim i dzięki wierze w Niego z całą śmiałością możemy pójść do Ojca.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W nim, przez jego wiarę, mamy swobodę działania oraz przystęp.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW Nim mamy odwagę oraz oparty na zaufaniu dostęp do Boga, a wszystko to dzięki Jego wierności.
17.TOR.PRZ.W Nim mamy śmiałość i przystęp z ufnością przez wiarę w Niego.