« Efe 3:14 List do Efezjan 3:15 Efe 3:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Z którego wszytko ojcostwo w niebiesiech i na ziemi bywa mienione.
2.WUJEK.1923Z którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi jest nazywane,
3.RAKOW.NTZ którego wszytko powinowactwo na niebiesiech i na ziemi bywa nazywane,
4.GDAŃSKA.1881Z którego się wszelka rodzina na niebie i na ziemi nazywa;
5.GDAŃSKA.2017Od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę;
6.JACZEWSKIktóry jest początkiem wszystkiego, co jest na niebie i ziemi
7.SYMONod którego biorą swe imię wszyscy synowie jego na niebie i na ziemi:
8.MARIAWICIz Którego wszelkie ojcowstwo na Niebie i na ziemi bywa nazywane,
9.DĄBR.WUL.1973od którego bierze swe imię wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi,
10.DĄBR.GR.1961od którego bierze swe imię wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi,
11.TYSIĄCL.WYD5od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi,
12.BRYTYJKAOd którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię,
13.POZNAŃSKAod którego wywodzi swoją nazwę wszelki ród w niebie i na ziemi,
14.WARSZ.PRASKAod którego bierze prawdziwą nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.od którego jest nazwany każdy ród w niebiosach i na ziemi,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITod którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi wywodzi swoje imię.
17.TOR.PRZ.Od którego jest nazwana wszelka rodzina na niebie i na ziemi,