« Efe 3:3 List do Efezjan 3:4 Efe 3:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Co przeczytawszy możecie rozumieć zrozumienie moje, w tajemnicy Christusowej.
2.WUJEK.1923Jako czytając możecie zrozumieć wyrozumienie moje w tajemnicy Chrystusowéj.
3.RAKOW.NTStąd możecie czytając uważyć wyrozumienie moje, w tajemnicy Christusowej.)
4.GDAŃSKA.1881Skąd czytając możecie obaczyć wiadomość moję w tajemnicy Chrystusowej).
5.GDAŃSKA.2017Dlatego czytając to, możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa;
6.JACZEWSKICzytając to, mogliście nabrać przekonania, że znaną mi jest tajemnica Chrystusowa.
7.SYMONa skąd wy, czytając, możecie obaczyć znajomość, jaką mam, tajemnicy Chrystusowej,
8.MARIAWICIco też czytając możecie wyrozumieć, co wiem o onej tajemnicy Chrystusowej),
9.DĄBR.WUL.1973Czytając to możecie pojąć, jakie mam zrozumienie tajemnicy Chrystusowej
10.DĄBR.GR.1961Czytając to możecie pojąć, jakie mam zrozumienie tajemnicy Chrystusowej,
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego, czytając [te słowa], możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa.
12.BRYTYJKACzytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej,
13.POZNAŃSKAKiedy więc to czytacie, możecie się dowiedzieć, ile wiem o tajemnicy Chrystusa.
14.WARSZ.PRASKACzytając to, co napisałem, możecie się przekonać, że rozumiem, na czym polega tajemnica Chrystusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W porównaniu z nim, czytając, możecie poznać moją wiedzę w tajemnicy Chrystusa,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzytając o tym, możecie się przekonać, jak rozumiem tajemnicę Chrystusa,
17.TOR.PRZ.Dzięki temu, czytając, możecie zrozumieć mój wgląd w tajemnicę Chrystusa,