« Efe 3:7 List do Efezjan 3:8 Efe 3:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo mnie namniejszemu ze wszech świętych dana łaska ta, między narody opowiedać niewybadane bogactwo Christusowe.
2.WUJEK.1923Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych dana jest łaska ta, abym między pogany przepowiadał niedościgłe bogactwa Chrystusowe,
3.RAKOW.NTMnie namniejszemu ze wszytkich świętych dana jest łaska ta, abym między pogany przepowiedał ono niedościgłe bogactwo Christusowe.
4.GDAŃSKA.1881Mnie mówię, najmniejszemu ze wszystkich świętych dana jest ta łaska, abym między poganami opowiadał te niedościgłe bogactwa Chrystusowe.
5.GDAŃSKA.2017Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska, abym wśród pogan głosił te niezgłębione bogactwa Chrystusa;
6.JACZEWSKIPowtarzam: mnie, jednemu z najmniejszych między Chrześcianami, daną jest łaska opowiadania poganom niezbadanych tajemnic Chrystusowych
7.SYMONmnie najmniejszemu ze wszystkich świętych dana jest ta łaska, abym śród pogan głosił niedościgłe bogactwa Chrystusowe:
8.MARIAWICIMnie, zaprawdę najmniejszemu ze wszystkich Świętych, dana jest ta łaska, abym opowiadał między poganami niedościgłe bogactwa Chrystusowe
9.DĄBR.WUL.1973Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska, abym poganom wieścił niedościgłe bogactwa Chrystusowe
10.DĄBR.GR.1961Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska, abym poganom wieścił niedościgłe bogactwa Chrystusowe
11.TYSIĄCL.WYD5Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska: ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa
12.BRYTYJKAMnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe
13.POZNAŃSKATa łaska została dana mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych: mam zwiastować poganom niewyczerpane bogactwo Chrystusa,
14.WARSZ.PRASKAJestem najmniejszym wśród tych, którzy tworzą lud Boży, a jednak mnie Bóg obdarzył łaską głoszenia poganom Dobrej Nowiny o bezmiarze wszelkich dóbr w Chrystusie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mnie, mniejszemu od wszystkich świętych, została dana ta łaska, by wśród pogan ogłosić dobrą nowinę, owo niezbadane bogactwo Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, dana została ta łaska, abym ogłosił poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa.
17.TOR.PRZ.Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska, abym między poganami głosił dobrą nowinę, to niezgłębione bogactwo Chrystusa,