« Efe 4:12 List do Efezjan 4:13 Efe 4:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dokąd przyjdziemy wszytcy w jedność wiary i poznania syna Bożego, w męża zupełnego wmiarę wzrostu zupełności Christusa.
2.WUJEK.1923Ażbyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i poznania Syna Bożego, w męża doskonałego, w miarę wieku zupełności Chrystusowéj.
3.RAKOW.NTAżbyśmy zabieżeli wszyscy ku jedności wiary, i znajomości Syna Bożego, w męża doskonałego, w miarę wzrostu onej zupełności Christusowej.
4.GDAŃSKA.1881A iżbyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i znajomości Syna Bożego, w męża doskonałego, w miarę zupełnego wieku Chrystusowego,
5.GDAŃSKA.2017Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa;
6.JACZEWSKIi abyśmy w końcu byli jednej wiary; abyśmy, jako ludzie doskonali, poznali należycie Syna Bożego; abyśmy wreszcie stali się doskonałymi jako sam Chrystus, -
7.SYMONażbyśmy wszyscy przyszli do jedności wiary i poznania Syna Bożego, rozwinęli się w męża doskonałego, w miarę wieku, mogącego objąć pełność Chrystusową:
8.MARIAWICIażbyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i poznania Syna Bożego, w męża doskonałego, według miary wieku zupełności Chrystusowej,
9.DĄBR.WUL.1973Aż wszyscy zejdziemy się w jedności wiary i poznania Syna Bożego, stawszy się mężami doskonałymi na miarę pełnego wzrostu dojrzałości Chrystusowej.
10.DĄBR.GR.1961Aż wszyscy zejdziemy się w jedności wiary i poznania Syna Bożego, stając się ludźmi doskonałymi na miarę pełnego wzrostu dojrzałości Chrystusowej.
11.TYSIĄCL.WYD5aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.
12.BRYTYJKAAż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej,
13.POZNAŃSKAaż do osiągnięcia jedności w wierze i poznaniu Syna Bożego, do osiągnięcia doskonałego człowieczeństwa i wielkości na miarę Pełni Chrystusa.
14.WARSZ.PRASKAtak iżbyśmy wszyscy stanowili jedno w wierze i byli pełni poznania Syna Bożego; abyśmy też doszli do prawdziwej dojrzałości [duchowej], do rozmiarów owej doskonałości, jaką jest Pełnia Chrystusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.aż wszyscy dojdziemy do jedności przekonań i znajomości Syna Boga, do męża doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITaż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej.
17.TOR.PRZ.Aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary i dogłębnego poznania Syna Bożego, do męża doskonałego, do wymiarów pełni dojrzałości Chrystusa.