« Efe 4:16 List do Efezjan 4:17 Efe 4:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574To przeto mówię, i świadczę w panu, abyście już nie chodzili, jako i pogani chodzą wpróżności smysłu swego.
2.WUJEK.1923To tedy powiadam i oświadczam się w Panu, abyście już nie chodzili jako i poganie chodzą, w próżności umysłu swego.
3.RAKOW.NTTo tedy mówię, i oświadczam się w Panu, abyście wy więcej nie postępowali, jako i inszy Pogani postępują, w próżności umysłu swego,
4.GDAŃSKA.1881To tedy mówię i oświadczam się przez Pana, abyście już więcej nie postępowali, jako insi poganie postępują, w próżności umysłu swego;
5.GDAŃSKA.2017To więc mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu;
6.JACZEWSKITo tedy zalecam wam w Panu, abyście nie żyli, oddając się zmysłowości, jako poganie,
7.SYMONTo tedy powiadam, i zaklinam was w Panu, abyście już nie chodzili, jako chodzą poganie w próżności umysłu swego:
8.MARIAWICITo tedy powiadam i świadczę się Panem, abyście już tak więcej nie postępowali, jak postępują poganie, w próżności umysłu swego,
9.DĄBR.WUL.1973To tedy powiadam i oświadczam w Panu, abyście już nie postępowali, jako postępują i poganie w próżności umysłu swego,
10.DĄBR.GR.1961To więc powiadam i oświadczam w Panu, abyście już nie postępowali, jak postępują i poganie w próżności umysłu swego,
11.TYSIĄCL.WYD5To zatem mówię i zaklinam się na Pana, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, z ich próżnym myśleniem,
12.BRYTYJKATo więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego,
13.POZNAŃSKAA więc mówię (wam) i zaklinam w Panu, abyście już dłużej nie postępowali jak poganie, którzy żyją w próżności umysłu,
14.WARSZ.PRASKATak więc proszę was i zaklinam w imię Pana, żebyście nie postępowali tak jak poganie, którzy poddają się swoim bezsensownym przekonaniom,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To więc mówię i świadczę w Panu, byście wy nie postępowali już tak, jak w próżności swego umysłu postępują pozostali poganie,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTo więc mówię i nalegam w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, próżni w swych dążeniach,
17.TOR.PRZ.To więc mówię i świadczę w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak pozostali poganie postępują, w próżności swojego umysłu,