« Efe 4:20 List do Efezjan 4:21 Efe 4:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśliście go wżdy słuchali, i wnimeście się wyćwiczyli, jako jest prawda w Jesusie.
2.WUJEK.1923Jeźliżeście go jednak słuchali i w nim jesteście wyuczeni, (jako jest prawda w Jezusie).
3.RAKOW.NTJeśliście go słuchali, i w nim wyuczeni jesteście, jako jest prawda w Jezusie;
4.GDAŃSKA.1881Jeźliście go tylko słuchali i o nim wyuczeni byli, jako jest (ta) prawda w Jezusie,
5.GDAŃSKA.2017Jeśli tylko słyszeliście go i byliście pouczeni przez niego, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie;
6.JACZEWSKIBo i cóźeście słyszeli i czegoźeście się nauczyli z nauki Jezusowej?
7.SYMONWszak wy go słyszeliście, i w nim nauczeni zostaliście wedle prawdy, która jest w Jezusie:
8.MARIAWICIjeśliście Go słuchali i jeśliście o Nim nauczeni tak, jako jest prawda w Chrystusie Jezusie:
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli jednak posłyszeliście go i w nim pouczeni zostaliście (według prawdy, która jest w Jezusie),
10.DĄBR.GR.1961Jeżeli jednak posłyszeliście o nim i w nim pouczeni zostaliście (według prawdy, która jest w Jezusie),
11.TYSIĄCL.WYD5Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie,
12.BRYTYJKAJeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie.
13.POZNAŃSKASłyszeliście o Nim i zostaliście pouczeni zgodnie z prawdą, która jest w Nim, w Jezusie:
14.WARSZ.PRASKASłyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni o prawdzie, która jest w Jezusie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.jeśli go, oczywiście, usłyszeliście oraz zostaliście przez niego nauczeni jaka jest prawda w Jezusie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITbo przecież to Jego usłyszeliście i w Nim was pouczono, jako że prawda jest w Jezusie.
17.TOR.PRZ.2023Jeśli rzeczywiście Go usłyszeliście i w Nim zostaliście nauczeni, jako że prawda jest w Jezusie, że macie ,