« Efe 4:25 List do Efezjan 4:26 Efe 4:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gniewajcie się a nie grzeszcie, słońce niech nie zachodzi na gniew wasz.
2.WUJEK.1923Gniewajcie się, a nie grzeszcie; słońce niechaj nie zapada na rozgniewanie wasze.
3.RAKOW.NTGniewacie się, i nie grzeszcie; słońce niech nie zachodzi nad zagniewaniem waszym.
4.GDAŃSKA.1881Gniewajcie się, a nie grzeszcie; słońce niech nie zachodzi na rozgniewanie wasze.
5.GDAŃSKA.2017Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce.
6.JACZEWSKIGniewajcie się, ale nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad zagniewaniem waszem.
7.SYMONObruszajcie się, lecz nie grzeszcie: słońce niechaj nie zachodzi na rozgniewanie wasze.
8.MARIAWICIGniewajcie się, a nie grzeszcie. Słońce niech nie zachodzi na rozgniewanie wasze.
9.DĄBR.WUL.1973Gniewajcie się, ale nie grzeszcie: niechaj słońce nie zachodzi nad zagniewaniem waszym.
10.DĄBR.GR.1961Gniewajcie się, ale nie grzeszcie: niech słońce nie zachodzi nad zagniewaniem waszym,
11.TYSIĄCL.WYD5Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce.
12.BRYTYJKAGniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym,
13.POZNAŃSKAMożecie się gniewać, ale nie grzeszcie. Słońce niech nie zachodzi nad waszym gniewem,
14.WARSZ.PRASKA[Gdybyście zaś popadli w gniew, to nawet] gniewając się, nie grzeszcie i nie trwajcie w owym gniewie przez dzień cały.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Rozgniewujcie się, lecz nie chybiajcie celu; niech słońce nie zachodzi nad waszym rozgniewaniem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem
17.TOR.PRZ.Bądźcie zagniewani, a nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem.