« Efe 4:27 List do Efezjan 4:28 Efe 4:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto kradał niech już nie kradnie; lecz radszej niech robi, działając (co) dobrego rękoma, aby miał co dać potrzebującemu.
2.WUJEK.1923Który kradł, niechaj już nie kradnie; lecz raczej niech pracuje, robiąc rękoma swemi co jest dobrego, aby miał zkąd udzielić mającemu potrzebę.
3.RAKOW.NTKtóry kradł, niechaj więcej nie kradnie, lecz raczej niech pracuje, robiąc co jest dobrego rękoma, aby miał co udzielić potrzebującemu.
4.GDAŃSKA.1881Kto kradł, niech więcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, robiąc rękoma, co jest dobrego, aby miał skąd udzielać potrzebującemu.
5.GDAŃSKA.2017Kto kradł, niech więcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, czyniąc własnymi rękami to, co jest dobre, aby miał z czego udzielać potrzebującemu.
6.JACZEWSKIKto kradł, - niech już nie kradnie, niech się raczej zajmie ręczną pracą. Praca jest dobra, ona da dostatek i możność wspierania biednych.
7.SYMONKto kradł, niech już nie kradnie: lecz raczej niechaj pracuje, robiąc rękoma swemi, co jest dobrego, aby miał skąd udzielić potrzebującemu.
8.MARIAWICIKto kradł, niechaj już nie kradnie, ale owszem, niechaj więcej pracuje, robiąc rękami swemi co dobrego jest, aby miał skąd udzielić temu, kto potrzebuje.
9.DĄBR.WUL.1973lecz raczej niech pracuje wykonując rękoma swymi to, co dobre jest, aby miał skąd udzielić potrzebującemu.
10.DĄBR.GR.1961lecz raczej niech pracuje, wykonując rękoma swymi to, co jest dobre, aby miał skąd udzielić potrzebującemu.
11.TYSIĄCL.WYD5Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego użyczać potrzebującemu.
12.BRYTYJKAKto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu.
13.POZNAŃSKAKto kradł, niech zaprzestanie kradzieży i zabierze się do pracy, zdobywa własnym trudem pieniądze, aby mógł udzielać potrzebującemu.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli ktoś kradł, niech już przestanie kraść i niech się zabierze do uczciwej pracy, aby miał z czego udzielać wsparcia potrzebującym.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto kradnie niech już nie kradnie, ale niechaj więcej pracuje, zarabiając rękami dobro; aby miał co odstąpić temu, co ma biedę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto kradnie, niech kraść przestanie i raczej ciężko pracuje, aby miał z czego wspierać potrzebujących.
17.TOR.PRZ.2023Ten, kto kradnie, niech już więcej nie kradnie, a raczej niech się trudzi, wypracowując swoimi rękami dobro, aby miał czym podzielić się z będącym w potrzebie.