« Efe 5:11 List do Efezjan 5:12 Efe 5:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo co tajemnie bywa czyniono od nich, plugawo jest i mówić.
2.WUJEK.1923Albowiem co się od nich potajemnie dzieje, sromota i powiadać.
3.RAKOW.NTAbowiem co się potajemnie dzieje od nich, szkarada rzecz jest i mówić.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem co się potajemnie od nich dzieje, sromota i mówić.
5.GDAŃSKA.2017O tym bowiem, co się u nich po kryjomu dzieje, wstyd nawet mówić.
6.JACZEWSKII mówić brzydko o tem, czemu się poganie potajemnie oddają.
7.SYMONBo co się u nich potajemnie dzieje, o tem wstyd i mówić.
8.MARIAWICIAlbowiem co się od nich pokryjomu dzieje, to nieuczciwa jest rzecz i mówić.
9.DĄBR.WUL.1973Bo wstyd nawet i mówić, co się u nich dzieje tajemnie.
10.DĄBR.GR.1961Bo wstyd nawet i mówić, co się u nich dzieje tajemnie.
11.TYSIĄCL.WYD5O tym bowiem, co się u nich dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić.
12.BRYTYJKABo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje.
13.POZNAŃSKABo nawet wstyd mówić o tym, czego oni w skrytości się dopuszczają.
14.WARSZ.PRASKAWstyd nawet mówić o tym, czego ci ludzie dokonują w skrytości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem to, co się skrycie przez nich dzieje, haniebnie jest i powiedzieć.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo o tym, co się wśród ludzi nieprawych potajemnie dzieje, wstyd nawet mówić.
17.TOR.PRZ.2023Bo o tym, co się wśród nich potajemnie dzieje, wstyd jest i mówić.