« Efe 6:22 List do Efezjan 6:23 Efe 6:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pokój bratom i miłość zwiarą, od Boga ojca naszego i Pana Jesusa Christa.
2.WUJEK.1923Pokój braciéj i miłość z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.
3.RAKOW.NTPokój braciej, i miłość z wiarą, od Boga Ojca, i Pana Jezusa Christusa.
4.GDAŃSKA.1881Pokój niech będzie braciom i miłość z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.
5.GDAŃSKA.2017Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.
6.JACZEWSKIPokój wam, bracia, i miłość z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.
7.SYMONPokój niech będzie braciom, i miłość z wiarą od Boga Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa.
8.MARIAWICIPokój braciom i miłość z wiarą od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
9.DĄBR.WUL.1973Pokój niech będzie braciom i miłość z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.
10.DĄBR.GR.1961Pokój (niech będzie) braciom i miłość z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.
11.TYSIĄCL.WYD5Pokój braciom i miłość wraz z wiarą, od Boga Ojca i Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
12.BRYTYJKAPokój niech będzie braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.
13.POZNAŃSKABraciom pokój i miłość z wiarą od Boga Ojca i naszego Pana Jezusa Chrystusa.
14.WARSZ.PRASKABóg Ojciec i Pan nasz Jezus Chrystus niech was obdarzą, bracia, pokojem, miłością i wiarą.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pokój braciom i z wiary miłość od Boga Ojca oraz naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITŻyczę wam, bracia, pokoju, miłości oraz wiary, których źródłem jest Bóg Ojciec i Pan Jezus Chrystus.
17.TOR.PRZ.Pokój braciom i miłość z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.