« Efe 6:3 List do Efezjan 6:4 Efe 6:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A (wy) ojcowie nie gniewajcie dzieci waszych, ale wychowujcie je, wćwiczeniu, a wnapominaniu pańskiem.
2.WUJEK.1923A wy ojcowie! nie pobudzajcie ku gniewowi synów waszych; ale je wychowywajcie w karności i w groźbie Pańskiéj.
3.RAKOW.NTA wy Ojcowie nie zagniewywajcie dziatek waszych, ale wychowajcie je w karności i napominaniu Pańskim.
4.GDAŃSKA.1881A wy ojcowie! nie pobudzajcie do gniewu dziatek waszych, ale je wychowujcie w karności i w napominaniu Pańskiem.
5.GDAŃSKA.2017A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności i w napominaniu Pana.
6.JACZEWSKIA wy, ojcowie, nie przywódźcie do gniewu synów swoich, lecz wychowujcie ich w karności i w nauce Pańskiej.
7.SYMONA wy ojcowie, nie rozdrażniajcie dzieci waszych: ale je wychowujcie w karności i w upominaniu Pańskiem.
8.MARIAWICIA wy też, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu synów waszych, ale ich wychowajcie w nauce i karności Pańskiej.
9.DĄBR.WUL.1973A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych, ale wychowujcie je w karności i w nauce Pańskiej.
10.DĄBR.GR.1961A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych, ale wychowujcie je w karności i w nauce Pańskiej.
11.TYSIĄCL.WYD5A [wy], ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności, napominając, jak chce Pan.
12.BRYTYJKAA wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności, dla Pana.
13.POZNAŃSKAWy zaś, ojcowie, nie stwarzajcie okazji do złego u swoich dzieci, lecz wychowujcie je w duchu karności i posłuszeństwa wobec Pana.
14.WARSZ.PRASKAWy zaś, ojcowie, ze swej strony nie traktujcie swych dzieci tak, by musiały się gniewać. Wychowujcie je pouczając i karcąc w duchu Pańskim.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, ale je wychowujcie w karności oraz napominaniu Pana.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNatomiast wy, ojcowie, nie pobudzajcie swoich dzieci do gniewu. Wychowujcie je według wyraźnych reguł oraz wskazań Pana.
17.TOR.PRZ.A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, ale wychowujcie je w karności i napominaniu Pana.