« Efe 6:8 List do Efezjan 6:9 Efe 6:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wy Panowie toż czyńcie, k nim opuszczając grozy. Wiedząc że i wasz Pan jest wniebiesiech, a względu na osobę nie masz u niego.
2.WUJEK.1923A wy panowie! tóż im czyńcie, odpuszczając groźby, wiedząc, iż i ich i wasz Pan jest w niebiesiech, a niemasz u niego względu na osoby.
3.RAKOW.NTA wy Panowie też rzeczy czyńcie przeciwko im, odpuszczając groźbę, wiedząc iż i was samych Pan jest na niebiesiech, a względu na osoby niemasz u niego.
4.GDAŃSKA.1881A wy panowie! także się zachowujcie przeciwko nim, odpuszczając groźby, wiedząc, że i wy sami macie Pana w niebiesiech, a względu na osoby u niego nie masz.
5.GDAŃSKA.2017A wy, panowie, tak samo wobec nich postępujcie, porzucając groźby, wiedząc, że i wy sami macie Pana w niebie, a u niego nie ma względu na osoby.
6.JACZEWSKIA i wy, panowie, dla sług swoich bądźcie również pobłażliwymi, pamiętając na to, że ich i wasz Pan jest w niebiesiech, i że on nie ma względu na osoby.
7.SYMONI wy panowie, czyńcie względem nich toż samo, a gróźb zaniechajcie: wiedząc, że i wy, jak oni, macie tegoż samego Pana w niebiesiech: i że on nie patrzy na osoby.
8.MARIAWICIA wy, panowie, także też im czyńcie, zaniechawszy srogości, wiedząc to, że jako nad nimi, tak i nad wami jest Pan w Niebie, Który nie ma względu na osoby.
9.DĄBR.WUL.1973A wy, panowie, czyńcie im to samo i gróźb zaniechajcie wiedząc, że tak wy, jak i oni macie Pana w niebiesiech, który nie ma względu na osoby.
10.DĄBR.GR.1961A wy panowie, czyńcie im to samo i gróźb zaniechajcie, wiedząc, że tak wy, jak i oni macie Pana w niebiesiech, który nie ma względu na osoby.
11.TYSIĄCL.WYD5A wy, panowie, tak samo wobec nich postępujcie: zaniechajcie groźby, świadomi tego, że w niebie jest Pan zarówno ich, jak wasz, a u Niego nie ma względu na osoby.
12.BRYTYJKAA wy, panowie, postępujcie względem nich tak samo, zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osoby.
13.POZNAŃSKAWy zaś, panowie, tak samo odnoście się do nich i zaniechajcie groźby, świadomi tego, że tak ich, jak wasz Pan jest w niebie, a On nie ma względu na osoby.
14.WARSZ.PRASKAPodobnie i wy, panowie, [postępujcie uczciwie z waszymi niewolnikami]: przestańcie im ciągle grozić, pamiętając, że w niebie czeka na was zarówno ich, jak i wasz Pan, a wszyscy ludzie są dla Niego równi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś panowie, czyńcie to samo względem nich, zaniechując groźby i wiedząc, że i wy macie Pana w niebiosach, a u Niego nie ma względu na osobę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA wy, panowie, podobnie postępujcie względem nich. Poniechajcie gróźb. Wiedzcie, że podobnie jak oni, wy też macie Pana w niebie, a u Niego nie ma stronniczości.
17.TOR.PRZ.I wy, panowie, to samo czyńcie względem nich; porzućcie groźby, wiedząc, że ich i wasz Pan jest w niebiosach, a On nie ma względu na osoby.