« 5Moj 16:22 5 Księga Mojżeszowa 17:1 5Moj 17:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie będziesz ofiarował Panu, Bogu twemu, owce i wołu, na którym jest zmaza, albo jaka skaza; bo brzydliwość jest Panu, Bogu twemu.
2.GDAŃSKA.1881Nie będziesz ofiarował Panu, Bogu twemu, wołu, ani bydlęcia, na którem by była skaza, albo jakakolwiek wada, gdyż to jest obrzydliwością Panu, Bogu twemu.
3.GDAŃSKA.2017Nie złożysz PANU, swemu Bogu, ofiary z cielca lub owcy, które mają skazę lub jakąkolwiek wadę, gdyż to budzi odrazę w PANU, twym Bogu.
4.CYLKOWNie zarzynaj Wiekuistemu, Bogu twojemu, wołu albo owcy, któraby miała wadę, - jakąkolwiek ułomność: gdyż wstrętem to dla Wiekuistego, Boga twojego.
5.KRUSZYŃSKINie ofiarujesz Jahwe Bogu twemu, wołu, albo jagnięcia, na którem byłaby jakakolwiek skaza, albo uszkodzenie; takie jest obrzydliwością dla Jahwe, Boga twego.
6.MIESES„Nie zarżynaj Bogu twojemu Wiekuistemu – wołu, albo owcy, któraby posiadała wadę, lub wogóle coś szpetnego, gdyż to jest obrzydliwością [u] Boga twojego Wiekuistego.
7.TYSIĄCL.WYD5Nie złożysz na ofiarę Panu, Bogu swemu, cielca lub czegoś z drobnego bydła, jeśliby miały skazę lub jakikolwiek brak, gdyż brzydzi się tym Pan, Bóg twój.
8.BRYTYJKANie będziesz ofiarował Panu, Bogu swemu, cielca ani owcy, na których jest wada, jakikolwiek brak, gdyż jest to obrzydliwością dla Pana, Boga twego.
9.POZNAŃSKANie zabijesz [na ofiarę] dla twego Boga, Jahwe, ani cielca, ani jagnięcia mającego wadę, jakąś ciężką skazę, bo tym się brzydzi twój Bóg, Jahwe.
10.WARSZ.PRASKANie będziesz składał twojemu Bogu, Jahwe, ani cielca, ani baranka, który miałby jakieś braki czy niedoskonałości, gdyż budzą one odrazę w twoim Bogu, Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie zarzynaj WIEKUISTEMU, twojemu Bogu, byka albo barana, który miałby wadę jakąkolwiek ułomność; gdyż to jest wstrętne dla WIEKUISTEGO, twojego Boga.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNie składaj w ofierze PANU, twojemu Bogu, cielca ani owcy z jakąkolwiek wadą. Coś takiego byłoby obrzydliwością dla PANA, twojego Boga.