« 5Moj 17:20 5 Księga Mojżeszowa 18:1 5Moj 18:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPNie będą mieć kapłańszczy i słudzy kościelni, i wszystcy z tegoż pokolenia części w dziedzinie s jinym ludem israelskim, bo ofiery i obiaty boże będą jeść,
2.WUJEK.1923Nie będą mieć kapłani i Lewitowie, i wszyscy, którzy z tegoż pokolenia są, części i dziedzictwa z innym Izraelem; bo ofiary Pańskie i obiaty jego jeść będą.
3.GDAŃSKA.1881Nie będą mieli kapłani Lewitowie, i wszystko pokolenie Lewi, działu, ani dziedzictwa z innym Izraelem: ogniste ofiary Pańskie i dziedzictwo jego jeść będą.
4.GDAŃSKA.2017Kapłani lewiccy oraz całe pokolenie Lewiego nie będą mieli działu ani dziedzictwa z Izraelem. Będą spożywać ofiary ogniowe PANA i jego dziedzictwo.
5.CYLKOWNie będą mieli kapłani, Lewici, całe pokolenie Lewi, części ani udziału przy Israelu: ofiarami ogniowemi Wiekuistego, i udziałem Jego żywić się będą.
6.KRUSZYŃSKIKapłani lewiccy, całe pokolenie Lewiego, nie będą posiadali działu i dziedzictwa z Izraelem; będą się żywili z ofiar spalanych dla Boga i z posiadłości swych.
7.MIESES„Nie będą mieć kapłanie-Lewici [z pokolenia Lewi], [wogóle] całe pokolenie Lewi, udziału, ni dziedzictwa [wespół] z Izraelem: ofiary ogniowe Wiekuistego, dziedzictwo jego, będą spożywali;
8.TYSIĄCL.WYD5Kapłani-lewici, całe pokolenie Lewiego, nie będzie miało działu ani dziedzictwa w Izraelu. Żywić się będą z ofiar spalanych ku czci Pana i z Jego dziedzictwa.
9.BRYTYJKAKapłani, Lewici, całe plemię Lewiego, nie będą mieli działu i dziedzictwa z Izraelem. Będą się żywili z ofiar ogniowych Pana i z jego dziedzictwa.
10.POZNAŃSKAKapłani z pokolenia Lewiego (całe plemię Lewiego) nie będą mieli działu ani dziedzictwa razem z innymi Izraelitami; będą żyli z ofiar spalanych dla Jahwe i ze składanych Mu darów.
11.WARSZ.PRASKAKapłani – lewici – podobnie zresztą jak całe pokolenie Lewiego – nie będą mieli swojej cząstki ani dziedzictwa w Izraelu. Będą żyli z ofiar całopalenia, składanych Jahwe, oraz z dziedzictwa samego Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kapłani, Lewici całe pokolenie Lewi, nie będą mieli części ani udziału przy Israelu; będą się żywić ofiarami ogniowymi WIEKUISTEGO oraz Jego udziałem.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITKapłani, Lewici, całe plemię Lewiego, nie będą mieli działu ani dziedzictwa w Izraelu. Będą korzystać z wdzięcznych darów składanych PANU i z tego, co jest Jego działem.