« 5Moj 17:19 5 Księga Mojżeszowa 17:20 5Moj 18:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPNie wzniesiesz sierca swego w pychę nad swą bracią ani się pochyli na prawą stronę, ani na lewą, aby za długi czas krolował on sam i synowie jego nad Israhelem.
2.WUJEK.1923A niech się nie podnosi serce jego w pychę nad bracią swą, ani się uchyla na prawą albo na lewą stronę, aby długi czas królował on sam i synowie jego nad Izraelem.
3.GDAŃSKA.1881Aby się nie wynosiło serce jego nad bracią jego, i żeby się nie unosiło od tego przykazania na prawo, ani na lewo, aby długo żył na królestwie swojem, on i synowie jego w pośrodku Izraela.
4.GDAŃSKA.2017Aby jego serce nie wynosiło się ponad jego braci i żeby nie odstąpił od tego przykazania ani na prawo, ani na lewo, aby żył długo w swoim królestwie, on i jego synowie, pośród Izraela.
5.CYLKOWAby się nie wynosiło serce jego nad bracią swoją, i aby nie odstępował od przykazania ani na prawo, ani na lewo, - aby długo żył przy królestwie swojém, on i synowie Jego wpośród Israela.
6.KRUSZYŃSKIaby serce jego nie wyniosło się ponad jego braci i aby nie odstąpił od przykazań ani na prawo, ani na lewo, aby przedłużył dni na królestwie swojem, on i jego synowie wpośród Izraela.
7.MIESESiżby serce jego nie stawało się wyniosłem ponad braćmi jego, ani on nie odstępował od Przykazania, ani w prawo, ani w lewo, – ażeby wytrwał długie czasy w królowaniu swojem, on i synowie jego pośród Izraela”.
8.TYSIĄCL.WYD5by uniknąć wynoszenia się nad swych braci i zbaczania od przykazań na prawo czy też lewo, aby długo królowali on i synowie jego w Izraelu.
9.BRYTYJKAAby serce jego nie wyniosło się ponad jego braci i aby nie odstąpił od przykazania ani w prawo, ani w lewo, aby był długo królem w Izraelu, on i jego synowie.
10.POZNAŃSKAażeby jego serce nie wynosiło się ponad jego braci i aby w niczym nie odstąpił od tego przykazania; aby wraz ze swymi synami przedłużył dni swojego królowania nad Izraelem.
11.WARSZ.PRASKAżeby jego serce nie wynosiło się ponad jego braci; żeby nie odszedł od przykazań Bożych ani w prawo, ani w lewo i żeby dzięki temu przedłużały się jego dni w tym królestwie, jego samego oraz jego synów, pośrodku całego Izraela.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.By się nie wynosiło jego serce nad swymi braćmi, aby nie odstępował od przykazań ani na prawo, ani na lewo oraz by długo żył przy swym królestwie, tak on, jak i jego synowie wśród Israela.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIToraz po to, by jego serce nie wynosiło się ponad jego braci i nie odstąpił od przykazania ani w prawo, ani w lewo - aby dzięki temu zapewnić sobie i swoim synom długie panowanie w Izraelu.