« 5Moj 23:1 5 Księga Mojżeszowa 23:2 5Moj 23:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPNie wnidzie wyleganiec, jenże jest z proznej niewiasty urodzon, w kościoł boży aż do dziesiątego pokolenia.
2.WUJEK.1923Nie wnidzie Mamzer, to jest z nierządnice urodzony do kościoła Pańskiego, aż do dziesiątego pokolenia.
3.GDAŃSKA.1881Ani wnijdzie niepoczciwego łoża syn do zgromadzenia Pańskiego, i dziesiąte pokolenie jego nie wnijdzie do zgromadzenia Pańskiego.
4.GDAŃSKA.2017Żaden bękart nie wejdzie do zgromadzenia PANA; nawet jego dziesiąte pokolenie nie wejdzie do zgromadzenia PANA.
5.CYLKOW(23:3) Nie wnijdzie bękart do zgromadzenia Wiekuistego; nawet dziesiąte pokolenie jego nie wnijdzie do zgromadzenia Wiekuistego.
6.KRUSZYŃSKI(23:3) Bękart nie wejdzie do zgromadzenia Bożego, nawet jego dziesiąte pokolenie nie wejdzie do zgromadzenia Bożego.
7.MIESES(23:3) Niech nie miewa wstępu mamzēr [z nieprawego łoża] do Zgromadzenia Wiekuistego, też i dziesiąte pokolenie [jeszcze] niech u niego nie ma wstępu do Zgromadzenia Wiekuistego.
8.TYSIĄCL.WYD5Nie wejdzie syn nieprawego łoża do zgromadzenia Pana, nawet w dziesiątym pokoleniu nie wejdzie do zgromadzenia Pana.
9.BRYTYJKA(23:3) Nie może wejść do zgromadzenia Pańskiego ten, kto jest z nieprawego łoża. Również dziesiąte pokolenie po nim nie może wejść do zgromadzenia Pańskiego.
10.POZNAŃSKASyn nieprawego łoża nie wejdzie do zgromadzenia Jahwe, nawet dziesiąte jego pokolenie nie wejdzie do zgromadzenia Jahwe.
11.WARSZ.PRASKANie wejdzie również na zgromadzenie Pańskie ten, kto został zrodzony z nielegalnego związku; i jego potomkowie, aż do dziesiątego pokolenia, też nie wejdą na zgromadzenie Pańskie.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(23:3) Do zgromadzenia WIEKUISTEGO nie wejdzie bękart; nawet jego dziesiąte pokolenie nie wejdzie do zgromadzenia WIEKUISTEGO.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(23:3) W skład wspólnoty PANA nie może też wchodzić osoba z zakazanego związku ani nawet dziesiąte pokolenie po niej.