« 5Moj 23:2 5 Księga Mojżeszowa 23:3 5Moj 23:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAmonicszczy a Moabiszczy takież do dziesiątego pokolenia nie wnidzie w kościoł boży eż na wieki,
2.WUJEK.1923Ammonit i Moabit, ani po dziesiątem pokoleniu nie wnidą do kościoła Pańskiego na wieki.
3.GDAŃSKA.1881Nie wnijdzie też Ammonita, i Moabczyk do zgromadzenia Pańskiego, ani dziesiąte pokolenie ich nie wnijdzie do zgromadzenia Pańskiego, aż na wieki;
4.GDAŃSKA.2017Nie wejdzie też Ammonita ani Moabita do zgromadzenia PANA; nawet ich dziesiąte pokolenie nie wejdzie do zgromadzenia PANA aż na wieki;
5.CYLKOW(23:4) Nie wnijdzie Ammonita i Moabita do zgromadzenia Wiekuistego; nawet dziesiąte pokolenie ich nie wnijdzie do zgromadzenia Wiekuistego na wieki;
6.KRUSZYŃSKI(23:4) Ammonita i Moabita nie wejdą do zgromadzenia Bożego; nawet dziesiąte pokolenie nie wejdzie do zgromadzenia Bożego - nazawsze nie wejdą,
7.MIESES(23:4) Niech nie miewa wstępu Ammonejczyk, czy też Moabejczyk do Zgromadzenia Wiekuistego, też i dziesiąte pokolenie [jeszcze] niech nie miewa z nich wstępu do Zgromadzenia,Wiekuistego na wieki [zawsze],
8.TYSIĄCL.WYD5Nie wejdzie Ammonita i Moabita do zgromadzenia Pana, nawet w dziesiątym pokoleniu; nie wejdzie do zgromadzenia Pana na wieki,
9.BRYTYJKA(23:4) Nie może Ammonita i Moabita wejść do zgromadzenia Pańskiego. Również dziesiąte pokolenie po nich nie może wejść do zgromadzenia Pańskiego, a więc po wszystkie czasy,
10.POZNAŃSKAAmmonici i Moabici nie wejdą do zgromadzenia Jahwe; nawet dziesiąte ich pokolenie nie wejdzie do zgromadzenia Jahwe. Nie wejdzie nigdy,
11.WARSZ.PRASKAAmmonici i Moabici także nie wejdą na zgromadzenie Pańskie. Nie wejdzie na owo zgromadzenie nawet dziesiąte ich pokolenie;
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(23:4) Do zgromadzenia WIEKUISTEGO nie wejdzie Ammonita i Moabita; nawet dziesiąte ich pokolenie nie wejdzie do zgromadzenia WIEKUISTEGO, dopóki jest ten porządek.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(23:4) W skład wspólnoty PANA nie może wchodzić Ammonita ani Moabita, nawet ich dziesiąte pokolenie - na wieki.