« 5Moj 24:12 5 Księga Mojżeszowa 24:13 5Moj 24:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPale wrocisz jemu przed słunecznym zachodem, aby spał w swem rusze a dobrze mowił tobie i będzie to tobie za sprawiedliwość przed Panem Bogiem twym.
2.WUJEK.1923Ale mu ją zaraz wrócisz przed zachodem słońca, aby śpiąc w odzieniu swojem, błogosławił tobie, ażebyś miał sprawiedliwość przed Panem, Bogiem twoim.
3.GDAŃSKA.1881Bez omieszkania wrócisz mu on zastaw, gdy słońce zajdzie, żeby leżał na odzieniu swem, i błogosławił ci; a będzieć to sprawiedliwością przed Panem, Bogiem twoim.
4.GDAŃSKA.2017Koniecznie zwrócisz mu zastaw o zachodzie słońca, żeby mógł spać w swojej odzieży i błogosławić cię. To zostanie ci poczytane za sprawiedliwość przed PANEM, twoim Bogiem.
5.CYLKOWZwrócisz mu zastaw z zachodem słońca, aby się położył w odzieży swojej, i błogosławił ci; a tobie poczytaném to będzie za zasługę przed Wiekuistym, Bogiem twoim.
6.KRUSZYŃSKInie omieszkasz mu zwrócić zastawu przed zachodem słońca, aby mógł spać na swojem ubraniu i aby cię błogosławił; to będzie ci poczytane za sprawiedliwość wobec Jahwe, Boga twego.
7.MIESESlecz zwrócisz mu koniecznie zastaw ten o zachodzie słońca. On legnie w szacie swojej i będzie błogosławił ci, tobie zaś przybędzie zasługa przed Bogiem twoim Wiekuistym.
8.TYSIĄCL.WYD5lecz zwrócisz mu zastaw przed zachodem słońca, aby mógł spać pod swym płaszczem, błogosławiąc tobie, a Pan, Bóg twój, policzy ci to za dobry czyn.
9.BRYTYJKAZwróć mu zastaw przed zachodem słońca, aby mógł położyć się do snu w swojej odzieży i aby ci błogosławił, a tobie zostanie to poczytane za sprawiedliwość przed Panem, Bogiem twoim.
10.POZNAŃSKAzwrócisz mu zastaw przed zachodem słońca, aby spał na swoim plaszczu i błogosławił cię, a będzie ci to poczytane za czyn sprawiedliwy wobec Jahwe, twego Boga.
11.WARSZ.PRASKAZwrócisz mu zastaw przed zachodem słońca, tak żeby mógł on spać we własnym odzieniu, błogosławiąc ciebie. Takie postępowanie twoje będzie ci poczytane za sprawiedliwość w oczach Jahwe, twojego Boga.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zwrócisz mu zastaw wraz z zachodem słońca, by się położył w swojej odzieży oraz ci błogosławił; a będzie ci to poczytane za jałmużnę przed WIEKUISTYM, twoim Bogiem.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITKoniecznie zwrócisz mu to o zachodzie słońca, tak by położył się spać w swojej wierzchniej odzieży i błogosławił ci - i by przed PANEM, twoim Bogiem, sprawiedliwość była po twojej stronie.