« 5Moj 29:9 5 Księga Mojżeszowa 29:10 5Moj 29:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWy stojicie wszystcy dziś przed Panem Bogiem waszym, książęta wasza i pokolenie, i więcszy urodzenim, i mistrze, i wszystek lud israhelski,
2.WUJEK.1923Wy dzisiaj stoicie wszyscy przed Panem, Bogiem waszym, książęta wasze i pokolenia i starsi i nauczyciele i wszystek lud Izraelski:
3.GDAŃSKA.1881Wy stoicie dziś wszyscy przed Panem, Bogiem waszym, książęta wasze w pokoleniach waszych, starsi wasi, i przełożeni wasi, wszyscy mężowie Izraelscy;
4.GDAŃSKA.2017Stoicie dziś wszyscy przed PANEM, swoim Bogiem: naczelnicy waszych pokoleń, wasi starsi, wasi przełożeni, wszyscy mężczyźni Izraela;
5.CYLKOW(29:9) Stoicie dziś wszyscy przed obliczem Wiekuistego, Boga waszego: naczelnicy pokoleń waszych, starsi, urzędnicy wasi, wszyscy mężowie Israela:
6.KRUSZYŃSKI(29:9) Staniecie dzisiaj wszyscy przed Jahwe, Bogiem waszym, wasi wodzowie, pokolenia wasze, wasi starsi i dozorcy wasi, wszyscy ludzie z Izraela,
7.MIESES(29:9) Stanęliście dzisiaj wszyscy przed Bogiem waszym Wiekuistym: naczelnicy wasi po pokoleniach waszych, starsi wasi i urzędnicy wasi, oraz wszyscy mężowie Izraelscy,
8.TYSIĄCL.WYD5Stoicie dzisiaj wszyscy przed obliczem Pana, Boga waszego: wasi naczelnicy pokoleń, wasi starsi, wasi zwierzchnicy i każdy Izraelita;
9.BRYTYJKA(29:9) Stanęliście dzisiaj wszyscy przed Panem, Bogiem waszym, naczelnicy waszych plemion, wasi starsi i wasi nadzorcy, wszyscy mężowie izraelscy,
10.POZNAŃSKADzisiaj stajecie wszyscy przed Jahwe, waszym Bogiem: naczelnicy waszych rodów, starszyzna, dowódcy, wszyscy mężowie izraelscy,
11.WARSZ.PRASKA(29:9) Wszyscy dziś stajecie przed Jahwe, waszym Bogiem: wasi przywódcy, wasze pokolenia, starsi ludu, urzędnicy, wszyscy Izraelici,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(29:9) Wszyscy dziś stoicie przed obliczem WIEKUISTEGO, waszego Boga; naczelnicy waszych pokoleń, starsi, wasi urzędnicy i wszyscy synowie Israela;
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(29:9) Stawiliście się dzisiaj wy wszyscy w obecności PANA, waszego Boga, wasi naczelnicy, sędziowie, wasi starsi i urzędnicy, każdy Izraelita,