« 5Moj 29:20 5 Księga Mojżeszowa 29:21 5Moj 29:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi strawi ji na poginienie ze wszego pokolenia israhelskiego podle przeklęcia, jeż to w księgach tego to zakona i zaślubienia jest popisano.
2.WUJEK.1923I wyniszczy go na zatracenie ze wszech pokoleń Izraelowych według przeklęctw, które się w księgach zakonu i tego przymierza zamykają.
3.GDAŃSKA.1881I wyłączy go Pan na złe jego ze wszystkich pokoleń Izraelskich, według każdego przeklęstwa przymierza napisanego w księgach zakonu tego,
4.GDAŃSKA.2017I PAN go oddzieli ku złemu ze wszystkich pokoleń Izraela według wszystkich przekleństw przymierza zapisanych w księdze tego Prawa.
5.CYLKOW(29:20) I oddzieli go Wiekuisty na zagubę ze wszystkich pokoleń Israela, według wszystkich przekleństw przymierza, napisanego w tej księdze zakonu.
6.KRUSZYŃSKI(29:20) Wyłączy go Bóg z pokoleń Izraela na nieszczęście, stosownie do wszystkich przekleństw przymierza, zapisanego w księdze tego prawa.
7.MIESES(29:20) Wiekuisty wyróżni go ku złemu z pośród wszystkich plemion [Synów] Izraela, wedle wszystkich zaklęć Przymierza, spisanego w tej księdze Nauki [tory].
8.TYSIĄCL.WYD5Pan go wyłączy na jego nieszczęście ze wszystkich pokoleń Izraela, stosownie do wszystkich przekleństw tego przymierza, zapisanych w księdze tego Prawa.
9.BRYTYJKA(29:20) I odłączy go Pan ku złemu ze wszystkich plemion izraelskich, zgodnie ze wszystkimi przekleństwami przymierza, zapisanego w księdze tego zakonu.
10.POZNAŃSKAJahwe wyłączy go na zgubę ze wszystkich szczepów Izraela, zgodnie ze wszystkimi złorzeczeniami Przymierza, spisanego w tej księdze prawa.
11.WARSZ.PRASKA(29:20) Jahwe oddzieli go, aby sprowadzić na niego nieszczęścia, od wszystkich pokoleń izraelskich, zgodnie z owymi przekleństwami przymierza, zapisanymi w tej księdze prawa.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(29:20) Nadto WIEKUISTY oddzieli go ze wszystkich pokoleń Israela na zgubę, według wszystkich przekleństw przymierza, napisanych w tym Zwoju Prawa.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(29:20) i oddzieli go na nieszczęście od plemion Izraela, tak że go dotkną wszystkie przekleństwa tego przymierza, zapisanego w zwoju tego Prawa.