« 5Moj 29:7 5 Księga Mojżeszowa 29:8 5Moj 29:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi odzierżelismy ziemię jich, i otdalismy ku jimieniu Rubenowi a Gadowi a połpokoleniu Manassowu.
2.WUJEK.1923I wzięliśmy ziemię ich, i daliśmy ją w osiadłość Rubenowi i Gadowi, i połowicy pokolenia Manasse.
3.GDAŃSKA.1881A wziąwszy ziemię ich, podaliśmy ją w dziedzictwo Rubenitom, i Gadytom, i połowie pokolenia Manasesowego.
4.GDAŃSKA.2017I wzięliśmy ich ziemię, i daliśmy ją jako dziedzictwo Rubenitom, Gadytom i połowie pokolenia Manassesa.
5.CYLKOW(29:7) I zabraliśmy kraj ich, i oddaliśmy go w udziale Reubenidom i Gadydom, i połowie pokolenia Menaszy.
6.KRUSZYŃSKI(29:7) Wzięliśmy ich kraj i daliśmy na posiadłość Rubenitom, Gadytom i połowie pokolenia Manassesa.
7.MIESES(29:7) zabraliśmy kraj ich i oddalim go na dziedzictwo [pokoleniuj Rubinowemu i Gadowemu, oraz połowie pokolenia Menasowego.
8.TYSIĄCL.WYD5Odebraliśmy im ziemię i daliśmy ją w posiadanie Rubenitom, Gadytom i połowie pokolenia Manassesa.
9.BRYTYJKA(29:7) Zabraliśmy ich ziemię i oddaliśmy ją w posiadanie Rubenitom i Gadytom, i połowie plemienia Manassesa.
10.POZNAŃSKAI zdobyliśmy ich kraj i daliśmy go w dziedzictwo Rubenitom, Gadytom i połowie pokolenia Manassego.
11.WARSZ.PRASKA(29:7) Zdobyliśmy ich kraj i daliśmy go w posiadanie Rubenitom i Gadytom oraz połowie pokolenia Manassesa.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(29:7) Zabraliśmy ich kraj oraz oddaliśmy go w udziale Reubenitom, Gadytom i połowie pokolenia Menaszy.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(29:7) przejęliśmy ich ziemię i oddaliśmy ją w dziedzictwo Rubenitom, Gadytom i połowie plemienia Manassesa.