« 5Moj 30:4 5 Księga Mojżeszowa 30:5 5Moj 30:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi przymie, i wwiedzie w ziemię, ktorąż są dzierżeli otcowie twoji, i odzierżysz ją, i pożegna ciebie, więcszym liczbą cię uczyni, niż są byli otcowie twoi.
2.WUJEK.1923I weźmie i wprowadzi do ziemie, którą posiedli ojcowie twoi, i otrzymasz ją: a błogosławiąc ci rozmnoży cię w większą liczbę, niż byli ojcowie twoi.
3.GDAŃSKA.1881A przyprowadzi cię Pan, Bóg twój, do ziemi, którą odziedziczyli ojcowie twoi, i osiędziesz ją, i będzieć dobrze czynił, i rozmnoży cię nad przodki twoje.
4.GDAŃSKA.2017I PAN, twój Bóg, przyprowadzi cię do ziemi, którą odziedziczyli twoi ojcowie, i posiądziesz ją, i będzie ci wyświadczać dobro oraz rozmnoży cię bardziej niż twoich przodków.
5.CYLKOWA sprowadzi cię Wiekuisty, Bóg twój, do ziemi, którą posiadali ojcowie twoi, i posiędziesz ją; i obdarzy cię, i rozmnoży bardziej niż praojców twoich.
6.KRUSZYŃSKIJahwe, Bóg twój, zaprowadzi cię do kraju, który posiadali ojcowie twoi i ty go będziesz posiadał; uczyni ci dobrze i rozmnoży cię ponad ojców twoich.
7.MIESESi wyprowadzi ciebie Bóg twój Wiekuisty do Kraju, który dziedzicznie posiadali ojcowie twoi, i ty [też] nabędziesz [znów] go na dziedziczną własność, On udzieli pomyślności tobie i uczyni cię liczniejszym, od ojców twoich.
8.TYSIĄCL.WYD5Sprowadzi cię Pan, Bóg twój, do ziemi, którą przodkowie twoi otrzymali w posiadanie, abyś ją odzyskał; uczyni cię szczęśliwym i rozmnoży cię bardziej niż twoich przodków.
9.BRYTYJKAI sprowadzi cię Pan, Bóg twój, do ziemi, którą posiadali twoi ojcowie, i posiądziesz ją i ty, i uczyni cię szczęśliwszym i liczniejszym od twoich ojców,
10.POZNAŃSKATwój Bóg, Jahwe, wprowadzi cię znowu do kraju, który posiadali twoi ojcowie. Ty go posiądziesz, a On ci będzie szczęścił i rozmnoży cię bardziej niż twoich ojców.
11.WARSZ.PRASKAJahwe, twój Bóg, sprowadzi was do kraju, który wzięli w posiadanie wasi ojcowie i w którym wyście zamieszkali. On będzie wam błogosławił i sprawi, że będziecie liczniejsi niż wasi ojcowie.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY, twój Bóg, sprowadzi cię do ziemi, którą posiadali twoi ojcowie, więc ją posiądziesz; i obdarzy cię, i rozmnoży, bardziej niż twoich praojców.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITi sprowadzi cię PAN, twój Bóg, do ziemi, którą posiedli twoi ojcowie, i weźmiesz ją w posiadanie, a On będzie ci szczęścił i rozmnoży cię bardziej niż twoich ojców.