« 5Moj 30:7 5 Księga Mojżeszowa 30:8 5Moj 30:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle ty nawroć się i posłuchasz głosu Pana Boga swego, i uczynisz wszytko przykazanie, ktoreżem ja tobie przykazał dziś,
2.WUJEK.1923A ty się nawrócisz, i usłuchasz głosu Pana, Boga twego: i będziesz czynił wszystkie przykazania jego, które ja dziś rozkazuję tobie.
3.GDAŃSKA.1881A ty nawróciwszy się posłuszny będziesz głosowi Pańskiemu, i czynić będziesz wszystkie przykazania jego, które ja tobie dziś rozkazuję.
4.GDAŃSKA.2017A ty zawrócisz i będziesz słuchał głosu PANA i wypełniał wszystkie jego przykazania, które ci dziś nakazuję.
5.CYLKOWTy zaś nawrócisz się, i będziesz słuchał głosu Wiekuistego, i spełniał wszystkie przykazania Jego, które ci przykazuję dzisiaj;
6.KRUSZYŃSKIA ty nawrócisz się i będziesz słuchał głosu Boga i wypełniał wszystkie jego przykazania, jakie ja dzisiaj tobie zalecam;
7.MIESES[Skoro] ty nawrócisz się i będziesz słuchał głosu Wiekuistego i wykonywał wszystkie przykazania Jego, które Ja przykazuję tobie dziś, –
8.TYSIĄCL.WYD5Ty znowu będziesz słuchał głosu Pana, wypełniając wszystkie polecenia, które ja tobie dziś daję.
9.BRYTYJKATy zaś nawrócisz się i będziesz słuchał głosu Pana, i spełniał wszystkie jego przykazania, które ja ci dziś nadaję.
10.POZNAŃSKATy natomiast znowu będziesz słuchał głosu Jahwe, wypełniając te wszystkie przykazania, które ci dzisiaj zalecam.
11.WARSZ.PRASKAA ty znów będziesz słuchał głosu Jahwe i będziesz wprowadzał w życie wszystkie te przykazania, które ci dziś ogłaszam.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ty się odwrócisz od błędu i będziesz słuchał głosu WIEKUISTEGO, oraz spełniał wszystkie Jego przykazania, które ci dzisiaj oznajmiam.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITTy zaś zawrócisz i będziesz słuchał głosu PANA i spełniał wszystkie Jego przykazania, które ci dziś nadaję.