« 5Moj 30:6 5 Księga Mojżeszowa 30:7 5Moj 30:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle wszystko przeklęcie obroci Pan Bog na twe nieprzyjaciele i ty, ktorzyż ciebie nienawidzą a przeciwiają się.
2.WUJEK.1923A te wszystkie przeklęctwa obróci na nieprzyjacioły twoje, i na te, którzy cię nienawidzą i prześladują.
3.GDAŃSKA.1881I obróci Pan, Bóg twój, wszystkie te przeklęstwa na nieprzyjacioły twoje, i na te, którzy cię nienawidzili, i którzy cię prześladowali.
4.GDAŃSKA.2017I włoży PAN, twój Bóg, wszystkie te przekleństwa na twoich wrogów i na tych, którzy cię nienawidzą i którzy cię prześladowali.
5.CYLKOWI obróci Wiekuisty, Bóg twój, wszystkie te przekleństwa na wrogów twoich, na nieprzyjaciół twoich, którzy cię prześladowali;
6.KRUSZYŃSKIJahwe, Bóg twój, spuści te wszystkie przekleństwa na wrogów twoich i na tych, co cię będą nienawidzieć i prześladować.
7.MIESESBóg twój Wiekuisty rzuci [wówczas] wszystkie klątwy owe na wrogów twoich, na nieprzyjaciół twoich, którzy prześladowali ciebie.
8.TYSIĄCL.WYD5Wszystkie te przekleństwa ześle Pan, Bóg twój, na twoich wrogów i na tych, którzy cię nienawidzą i będą prześladować.
9.BRYTYJKAWłoży zaś Pan, Bóg twój, wszystkie te przekleństwa na twoich nieprzyjaciół i na tych, którzy cię nienawidzili i prześladowali.
10.POZNAŃSKAA wszystkie te złorzeczenia ześle twój Bóg, Jahwe, na twoich wrogów i na tych, co cię nienawidzą i prześladują.
11.WARSZ.PRASKAJahwe, twój Bóg, dotknie tymi wszystkimi nieszczęściami twoich nieprzyjaciół, tych, którzy cię nienawidzili i prześladowali.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY, twój Bóg, obróci wszystkie te przekleństwa na twoich wrogów – na twoich nieprzyjaciół, którzy cię prześladowali.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITA wszystkie te przekleństwa PAN, twój Bóg, włoży na twoich wrogów i na tych, którzy cię nienawidzili i prześladowali.