« 5Moj 33:28 5 Księga Mojżeszowa 33:29 5Moj 34:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPBogosławion jeś ty, Israel, kto rowny będzie tobie, lud, jenże się zbawisz w Bogu? Szczyt wspomożenia twego a miecz sławy twej Bog twoj. Poprze ciebie nieprzyjaciel twoj a ty jego gardło potłoczysz”.
2.WUJEK.1923Błogosławionyś ty, Izraelu: kto podobny tobie, ludu, który zbawion bywasz w Panu? tarcz pomocy twojéj, i miecz chwały twojéj: zaprzą się ciebie nieprzyjaciele twoi, a ty po szyjach ich deptać będziesz.
3.GDAŃSKA.1881Błogosławionyś ty, Izraelu! Któż podobny tobie? ludu zachowany przez Pana, który jest tarczą ratunku twego, a mieczem zacności twojej. Przeto obłudnieć się poddadzą nieprzyjaciele twoi, a ty wyniosłość ich deptać będziesz.
4.GDAŃSKA.2017Błogosławiony jesteś, Izraelu! Któż do ciebie podobny, ludu zbawiony przez PANA, który jest tarczą twego ratunku i mieczem twego dostojeństwa! Twoi wrogowie poddadzą się tobie obłudnie, a ty zdepczesz ich wyniosłość.
5.CYLKOWSzczęsnyś ty, Israelu! Któż podobny tobie? Lud wspomożony przez Wiekuistego, tarczy pomocy twojej, a będącego mieczem chwały twojej. Schlebiać ci będą wrogi twoje, a ty po wyżynach ich deptać będziesz!"
6.KRUSZYŃSKISzczęśliwyś, Izraelu! Któż, jako ty, naród wybawiony przez Boga - tarczę twego bezpieczeństwa, i miecz chwały twojej? Wrogowie twoi upokorzą się przed tobą a ty będziesz kroczył po ich wyżynach.
7.MIESESBłogo tobie, Izraelu! Któ[ry]ż [naród], jest jak ty, narodem, mającym zbawienie przez Wiekuistego, [Który] tarczą jest pomocną tobie, Który mieczem twoim jest potężnym, – iż ci się wrogowie [w łaskę twoją] będą zakłamywać, ty zaś stąpał będziesz po ich wyniosłościach”.
8.TYSIĄCL.WYD5Izraelu, tyś szczęśliwy, któż tobie podobny? Narodzie zbawiony przez Pana, Obrońca twój tobie pomaga, błogosławi zwycięski twój miecz. Wrogowie słabną przed tobą, ty zaś wyniosłość ich depczesz.
9.BRYTYJKABłogo ci, Izraelu! Któż jest jak ty? Lud wspomagany przez Pana, Tarczą pomocy twojej. On też jest mieczem chwały twojej; I schlebiać ci będą wrogowie twoi, A ty będziesz kroczył po ich wzgórzach.
10.POZNAŃSKAChwała ci, Izraelu! Któż jest, jak ty, lud wybawiony przez Jahwe - Tarczę twej obrony i Miecz twojej chwały? Twoi wrogowie ugną się przed tobą, a ty będziesz stąpał po ich grzbietach.
11.WARSZ.PRASKASzczęśliwy jesteś, Izraelu! Któż jest jak ty, lud wybawiony przez Jahwe? Jest On ci tarczą obronną i twoim chwalebnym mieczem. Twoi nieprzyjaciele stopnieją przed tobą, a ty będziesz chodził ponad ich głowami.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Szczęśliwy jesteś ty, Israelu! Kto jest podobny do ciebie? Ludu wspomożony przez WIEKUISTEGO – tarczy twojej pomocy oraz mieczu Twej chwały. Schlebiać ci będą twoi wrogowie, a ty będziesz deptał po ich wyżynach.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITSzczęśliwy jesteś, Izraelu! Któż jest jak ty? Lud ratowany przez PANA, przez Tarczę, która go wspomaga! Gdy wyruszy miecz twojej Chluby, skulą się przed tobą wrogowie, a ty będziesz kroczył po ich plecach.