« 5Moj 33:29 5 Księga Mojżeszowa 34:1 5Moj 34:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeto w[y]szedw Mojżesz z pola moabskiego na gorę Nebo na wirzch Fasga przeciw Jerycho, i ❬u❭każe jemu Pan wszytkę ziemię galaadską aż do Dan
2.WUJEK.1923Wstąpił tedy Mojżesz z pól Moab na górę Nebo, na wierzch Phasga, przeciwko Jerychu: i ukazał mu Pan wszystkę ziemię Galaad aż do Dan:
3.GDAŃSKA.1881Tedy wstąpił Mojżesz z onych równin Moabskich na górę Nebo, na wierzch pagórka, który jest na przeciwko Jerychu; a ukazał mu Pan wszystkę ziemię od Galaad aż do Dan;
4.GDAŃSKA.2017Potem Mojżesz wstąpił z równin Moabu na górę Nebo, na szczyt Pizga, który jest naprzeciw Jerycha. I PAN pokazał mu całą ziemię, od Gileadu aż po Dan;
5.CYLKOWI wstąpił Mojżesz ze stepów Moabu na górę Nebo, na szczyt Pisgi, która naprzeciw Jerecho, i pokazał mu Wiekuisty całą ziemię, od Gilead do Dan;
6.KRUSZYŃSKIMojżesz wstąpił z równin Moabu na górę Nebo, na szczyt Pasga, naprzeciwko Jerycha. Bóg ukazał mu cały kraj: Galaad aż do Dan,
7.MIESESMojżesz wyszedł [potem] z Stepów Moabskich na Górę Něbō, na wierzchołek Pisgi, położony naprzeciw Jerycha [Jěrēchō]. Wiekuisty ukazał mu [tu] cały Kraj: Gilěad [Gil’ad], aż do Danu,
8.TYSIĄCL.WYD5Ze stepów Moabu Mojżesz wszedł na górę Nebo, na szczyt Pisga, naprzeciw Jerycha. Pan zaś pokazał mu całą ziemię Gilead aż po Dan,
9.BRYTYJKAPotem wstąpił Mojżesz ze stepów moabskich na górę Nebo, na szczyt Pizga, który jest naprzeciw Jerycha; i Pan pokazał mu całą ziemię, od Gileadu aż po Dan,
10.POZNAŃSKAZe stepów Moabu wstąpił Mojżesz na górę Nebo, na szczyt Pisga wznoszący się naprzeciw Jerycha. I ukazał mu Jahwe cały kraj: Gilead aż po Dan,
11.WARSZ.PRASKARuszył zatem Mojżesz z równiny Moabu i udał się na górę Nebo. Wszedł na szczyt Pisga, położony na wprost Jerycha. Jahwe pokazał mu wtedy rozległą krainę: cały Gilead aż po Dan,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Mojżesz wszedł ze stepów Moabu na górę Nebo, na szczyt Pisgi, który jest naprzeciwko Jerecho, a WIEKUISTY pokazał mu całą ziemię, od Gilead – do Dan;
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem, ze stepów Moabu, Mojżesz wstąpił na górę Nebo, na szczyt Pisga, leżący naprzeciw Jerycha. Stamtąd PAN pokazał mu całą ziemię, Gilead aż po Dan,