« 5Moj 9:9 5 Księga Mojżeszowa 9:10 5Moj 9:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I dał mi Pan dwie tablicy napisane palcem Bożym, i zamykające w sobie wszystkie słowa, które wam mówił na górze z pośrodku ognia, gdy się zebranie ludu zgromadziło.
2.GDAŃSKA.1881Tedy mi dał Pan dwie tablice kamienne, napisane palcem Bożym, na których te wszystkie słowa były, które mówił Pan do was na górze z pośrodku ognia, w dzień zgromadzenia waszego.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy PAN dał mi dwie kamienne tablice zapisane palcem Boga, na których były wszystkie te słowa, które PAN powiedział wam na górze spośród ognia, w dniu waszego zgromadzenia.
4.CYLKOWDał mi wtedy Wiekuisty dwie tablice kamienne, opisane palcem Bożym; a na nich wszystkie słowa, które wyrzekł Wiekuisty do was na górze z pośród ognia, w dzień zgromadzenia;
5.KRUSZYŃSKIBóg mi dał dwie tablice kamienne, napisane palcem Bożym, zawierające wszystkie słowa, jakie Bóg wypowiedział do was na górze wpośród ognia, w dniu zebrania.
6.MIESESi Wiekuisty dał mi tablice kamienne, zapisane palcem Bożym, na których [oddane były] wszystkie [przykazania], które Wiekuisty wyrzekł [był] do was na Górze z pośród ognia w dniu Zgromadzenia; –
7.TYSIĄCL.WYD5dał mi Pan dwie kamienne tablice pisane palcem Bożym. Były na nich wyryte wszystkie słowa, które wyrzekł do was Pan na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia.
8.BRYTYJKAPan dał mi dwie kamienne tablice, zapisane palcem Bożym, a na nich prawie wszystkie słowa, które Pan wypowiedział do was na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia.
9.POZNAŃSKAWtedy Jahwe dał mi dwie kamienne tablice, zapisane palcem Bożym; na nich mieściły się wszystkie słowa, które Jahwe wyrzekł do was na górze spośród ognia, w dniu [waszego] zgromadzenia.
10.WARSZ.PRASKAJahwe przekazał mi dwie kamienne tablice, zapisane palcem samego Boga i zawierające te wszystkie słowa, które Jahwe wypowiedział do was na górze spośród płomieni ognistych w dniu waszego zgromadzenia.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wtedy WIEKUISTY dał mi dwie kamienne tablice, zapisane palcem Bożym, a na nich wszystkie słowa, które spośród ognia, na górze, wypowiedział do was WIEKUISTY w dzień zgromadzenia.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTam otrzymałem od PANA dwie kamienne tablice, zapisane palcem Bożym, a na nich wszystkie słowa streszczające to, o czym PAN mówił do was na górze spośród płomieni, w dniu zgromadzenia.