« 5Moj 9:5 5 Księga Mojżeszowa 9:6 5Moj 9:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przeto wiedz, że nie dla sprawiedliwości twoich Pan, Bóg twój, dał tobie w osiadłość tę niepospolitą ziemię: gdyżeś ty jest lud twardego karku.
2.GDAŃSKA.1881Wiedzże tedy, że nie dla sprawiedliwości twojej, Pan, Bóg twój, daje tobie tę wyborną ziemię, abyś ją posiadł, gdyżeś ty lud twardego karku.
3.GDAŃSKA.2017Wiedz zatem, że nie dzięki twojej sprawiedliwości PAN, twój Bóg, daje ci tę dobrą ziemię w posiadanie, gdyż jesteś ludem twardego karku.
4.CYLKOWWiedzże tedy, że nie dla zasługi twojej, Wiekuisty, Bóg twój, oddaje ci tę ziemię piękną, abyś ją posiadł, - boś ty lud twardego karku!
5.KRUSZYŃSKIWiedz przeto, że nie dla twej sprawiedliwości, Jahwe, Bóg twój, dał ci ten kraj piękny na posiadanie, bo jesteś narodem twardego karku.
6.MIESESWiedzże [zatem], iż nie dla nieskazitelności twojej Bóg twój Wiekuisty oddaje tobie piękny Kraj ten, ażeby zająć go na dziedziczną własność, gdyż ty ludem jesteś o twardym karku.
7.TYSIĄCL.WYD5Wiedz, że nie ze względu na twoją prawość Pan, Bóg twój, daje ci tę piękną ziemię na własność, bo jesteś ludem o twardym karku.
8.BRYTYJKAWiedz tedy, że nie przez wzgląd na twoją sprawiedliwość daje ci Pan, Bóg twój, tę piękną ziemię w posiadanie, gdyż jesteś ludem twardego karku.
9.POZNAŃSKAWiedzże zatem, iż twój Bóg, Jahwe, oddaje ci w posiadanie tę żyzną ziemię nie ze względu na twoją sprawiedliwość, boś ty jest ludem twardego karku!
10.WARSZ.PRASKAWiedz zatem, że nie ze względu na twoją sprawiedliwość Jahwe, twój Bóg, daje ci ten piękny kraj na własność. Jesteście bowiem narodem o twardym karku.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem wiedz, że nie z powodu twojego czynu sprawiedliwości WIEKUISTY, twój Bóg, oddaje ci tą piękną ziemię, abyś ją posiadł bo ty jesteś ludem twardego karku.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITBądź zatem świadomy, że to nie dzięki twojej sprawiedliwości PAN, twój Bóg, daje ci tę dobrą ziemię w posiadanie, jesteś bowiem ludem twardego karku.