« 5Moj 9:6 5 Księga Mojżeszowa 9:7 5Moj 9:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Pamiętaj a nie zapominaj, jakoś ku gniewu przywodził Pana, Boga twego, na puszczy: od onego dnia, któregoś wyszedł z Egiptu aż do tego miejsca, zawżdyś przeciwko Panu spór trzymał.
2.GDAŃSKA.1881Pamiętaj, a nie zapominaj, żeś do gniewu pobudzał Pana, Boga twego, na puszczy; od onego dnia, jakoś wyszedł z ziemi Egipskiej, ażeście przyszli na to miejsce, odpornymiście byli Panu.
3.GDAŃSKA.2017Pamiętaj, a nie zapominaj, jak pobudzałeś do gniewu PANA, swego Boga, na pustyni. Od tego dnia, w którym wyszedłeś z ziemi Egiptu, aż do waszego przyjścia na to miejsce buntowaliście się przeciwko PANU.
4.CYLKOWPamiętaj, a nie zapominaj, jakoś jątrzył Wiekuistego, Boga twojego, na pustyni; od onego dnia, któregoś wyszedł z ziemi Micraim, aż do przyjścia waszego na to miejsce, przekorni byliście Wiekuistemu!
5.KRUSZYŃSKIPrzypomnij sobie, nie zapominaj, jakżeś doprowadził do gniewu Jahwe, Boga twego, na pustyni. Poczynając od dnia, którego wyszedłeś z Egiptu, aż do przybycia waszego na to miejsce, byliście względem Boga rokoszanami.
6.MIESESPamiętaj, a nie zapominaj, jak do gniewu pobudzałeś Boga twego Wiekuistego na pustyni tej: od dnia owego, gdy [na wolność] ty wyszedłeś z Kraju Egipskiego, aż gdy przybyliście do miejscowości tej, byliście krnąbrni wobec Wiekuistego.
7.TYSIĄCL.WYD5Pamiętaj i nie zapomnij, jak na pustyni pobudzałeś do gniewu Pana, Boga swego. Od dnia, kiedy wyszedłeś z ziemi egipskiej, aż do przyjścia na to miejsce byliście oporni względem Pana.
8.BRYTYJKAPamiętaj, a nie zapominaj, jak pobudzałeś do gniewu Pana, Boga twego, na pustyni; od dnia, którego wyszliście z ziemi egipskiej, aż do przyjścia waszego na to miejsce byliście krnąbrni wobec Pana.
9.POZNAŃSKAPamiętaj, [a] nie zapominaj, jakeś twego Boga Jahwe pobudzał do gniewu na pustyni. Poczynając od dnia twego wyjścia z Egiptu aż do przybycia na to miejsce stale byliście zbuntowani wobec Jahwe!
10.WARSZ.PRASKAPrzypominaj sobie, staraj się nigdy nie zapominać, jak bardzo rozgniewałeś Jahwe, twojego Boga, na pustyni. Przez cały czas, od dnia waszego wyjścia z Egiptu, aż do przybycia na to miejsce, buntowaliście się przeciwko Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pamiętaj oraz nie zapominaj jak na pustyni jątrzyłeś WIEKUISTEGO, twojego Boga; byliście przekorni WIEKUISTEMU od owego dnia, którego wyszedłeś z ziemi Micraim aż do waszego przyjścia na to miejsce.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPamiętaj też - i nie zapomnij o tym - jak drażniłeś PANA, twojego Boga, na pustyni. Od dnia, w którym wyszedłeś z Egiptu, do dnia waszego przyjścia na to miejsce byliście krnąbrni wobec PANA.