« 5Moj 9:7 5 Księga Mojżeszowa 9:8 5Moj 9:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo i na Horeb obruszyłeś go, i rozgniewany chciał cię wygładzić:
2.GDAŃSKA.1881Także i przy górze Horeb pobudziliście do gniewu Pana, i rozgniewał się Pan na was, aby was wygładził.
3.GDAŃSKA.2017Także przy Horebie pobudziliście PANA do gniewu i rozgniewał się PAN na was tak, że chciał was wytępić.
4.CYLKOWI przy Chorebie jątrzyliście Wiekuistego, i rozgniewał się Wiekuisty na was, tak, że chciał was wytępić.
5.KRUSZYŃSKINawet na Horebie pobudziliście Boga do gniewu i Bóg chciał was wygubić.
6.MIESESWszak i na Chorebie pobudzaliście do gniewu Wiekuistego i Wiekuisty uniósł się przeciwo wam, ażeby zgładzić was:
7.TYSIĄCL.WYD5Na Horebie do gniewu pobudzaliście Pana, i rozgniewał się na was Pan tak bardzo, że chciał was wytępić.
8.BRYTYJKATakże pod Horebem pobudziliście Pana do gniewu. Pan rozgniewał się wtedy na was tak, że chciał was wytępić.
9.POZNAŃSKAJuż na Chorebie pobudziliście Jahwe do gniewu, tak że uniesiony oburzeniem chciał was wygubić.
10.WARSZ.PRASKANawet na górze Horeb pobudzaliście Jahwe do gniewu. I rozgniewał się Jahwe na was tak bardzo, że nawet powziął zamiar, aby was wytracić.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także przy Chorebie jątrzyliście WIEKUISTEGO, więc WIEKUISTY rozgniewał się na was tak, że chciał was wytępić.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITRozgniewaliście PANA już pod Horebem. Już wtedy był On na was tak wzburzony, że chciał was wytępić.