« Kol 1:12 List do Kolosan 1:13 Kol 1:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który wyrwał nas zwładze ciemności i przestawił do królestwa syna miłości swej.
2.WUJEK.1923Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł w królestwo Syna umiłowania swego,
3.RAKOW.NTKtóry wyrwał nas z zwierzchności ciemności, i przestawił w ono Królestwo Syna miłości swojej.
4.GDAŃSKA.1881Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego miłego,
5.GDAŃSKA.2017Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna;
6.JACZEWSKIktóry wyrwał nas z pod władzy ciemności, a przeniósł do królestwa miłego Syna swojego.
7.SYMONWyrwał nas z mocy ciemności, i przeniósł do królestwa Syna umiłowania swego,
8.DĄBR.WUL.1973(Bóg) wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna umiłowania swego.
9.DĄBR.GR.1961(Bóg) wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna.
10.TYSIĄCL.WYD5On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna,
11.BRYTYJKAKtóry nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego,
12.POZNAŃSKAOn to nas wyrwał spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna.
13.WARSZ.PRASKATo On wydobył nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.co was wyrwał z władzy ciemności oraz przeniósł do Królestwa Miłości Jego Syna.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOn nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do Królestwa swego ukochanego Syna,
16.TOR.NOWE.PRZ.Który nas wyrwał z władzy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swojego umiłowanego.