« Kol 1:14 List do Kolosan 1:15 Kol 1:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który jest obrazem Boga niewidomego, pierworodny wszelkiego stworzenia.
2.WUJEK.1923Który jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodny wszego stworzenia.
3.RAKOW.NTKtóry jest wyobrażeniem onego Boga niewidzialnego, pierworodnym wszego stworzenia;
4.GDAŃSKA.1881Który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych.
5.GDAŃSKA.2017On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia.
6.JACZEWSKIjest on obrazem niewidzialnego Boga; dawniejszym jest on niż wszelkie stworzenie.
7.SYMONJest on obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym przed wszystkiem stworzeniem:
8.DĄBR.WUL.1973On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia.
9.DĄBR.GR.1961On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia.
10.TYSIĄCL.WYD5On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia,
11.BRYTYJKAOn jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia,
12.POZNAŃSKAOn jest obrazem Boga niewidzialnego. Pierworodnym wszelkiego stworzenia,
13.WARSZ.PRASKAChrystus jest obrazem [widzialnym] Boga niewidzialnego, jest pierworodnym w stosunku do wszelkiego stworzenia,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wszystkiego co stworzone.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOn jest obrazem niewidzialnego Boga, praprzyczyną wszelkiego stworzenia,
16.TOR.NOWE.PRZ.On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym całego stworzenia.